نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرمضانی گورابی, بهمنfa_IR
dc.contributor.authorشیرزاد, فرزادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:59:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:59:11Z
dc.date.available1399-07-09T01:59:10Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:59:11Z
dc.date.issued2010-10-23en_US
dc.date.issued1389-08-01fa_IR
dc.identifier.citationرمضانی گورابی, بهمن, شیرزاد, فرزاد. (1389). مطالعة تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه‌سرای گیلان. پژوهش های جغرافیای طبیعی, 41(67)fa_IR
dc.identifier.issn2008-630X
dc.identifier.issn2423-7760
dc.identifier.urihttps://jphgr.ut.ac.ir/article_21399.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/210341
dc.description.abstractتغییرات کاهشی برخی عناصر اقلیمی نظیر بارش روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه می‌تواند منجر به وقوع خشکسالی گردد. شناخت این تغییرات و برنامه‌ریزی به‌منظور عبور از شرایط مذکور می‌تواند از خسارت بیشتر جلوگیری کند. به‌ هرحال ظهور خشکسالی اگرچه بسیار بطئی است، ولی تأثیرات آن در صورت تداوم ویرانگر خواهد بود. هدف پژوهش حاضر شناخت رابطة تغییرات قطر دوایر سالانة گونة درخت صنعتی صنوبر با تغییرات بارش و شرایط خشکسالی است. روش بررسی پژوهش حاضر توصیفی است و نوع آن کاربردی به‌همراه استفاده از روش میدانی و تهیة دیسک‌های دوایر درختی به‌همراه تحلیل عنصر اقلیمی باران در دورة آماری برای شهرستان صومعه‌سرا در قالب مطالعه‌ای پژوهشی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد (82-1372) که با حفظ سایر شرایط و عوامل دیگر، کاهش و افزایش باران و شرایط خشکسالی تأثیرات مستقیمی در رشد دوایر سالیانة درخت صنعتی صنوبر نشان می‌دهد. به‌طوری‌که ضریب همبستگی بین باران سالانه و رشد قطر دوایر سالانة 662/0= r را نشان می‌دهد، که در سطح 5 درصد معنی‌دار است . ضریب همبستگی مذکور بدون توجه به سال وقوع آن به میزان 88/0 است و نشان می‌دهد که با کاهش بارش از سطح 1200 میلی‌متر به 800 میلی‌متر، قطر حلقه‌های درختی نیز به میزان 3/2 میلی‌متر بوده است. این عامل در دوره مورد بررسی موجب بروز خسارت فراوان در ناحیه شده و نیاز به مطالعات مستمر و توجه به راه‌حل‌های پیشنهادی این پژوهش به برنامه‌ریزان، مورد تأکید است.fa_IR
dc.format.extent792
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های جغرافیای طبیعیfa_IR
dc.relation.ispartofPhysical Geography Research Quarterlyen_US
dc.subjectاستان گیلان.fa_IR
dc.subjectخشکسالیfa_IR
dc.subjectدرخت صنوبرfa_IR
dc.subjectرشد قطری دوایر سالانهfa_IR
dc.titleمطالعة تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه‌سرای گیلانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume41
dc.citation.issue67


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد