نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمقصودی, مهرانfa_IR
dc.contributor.authorجعفربیگلو, منصورfa_IR
dc.contributor.authorرحیمی, امیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:58:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:58:17Z
dc.date.available1399-07-09T01:58:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:58:17Z
dc.date.issued2014-04-21en_US
dc.date.issued1393-02-01fa_IR
dc.date.submitted2013-08-14en_US
dc.date.submitted1392-05-23fa_IR
dc.identifier.citationمقصودی, مهران, جعفربیگلو, منصور, رحیمی, امید. (1393). شواهد رسوبی تغییرات اقلیمی در دریاچۀ زریبار طی دورۀ هولوسن. پژوهش های جغرافیای طبیعی, 46(1), 43-58. doi: 10.22059/jphgr.2014.50618fa_IR
dc.identifier.issn2008-630X
dc.identifier.issn2423-7760
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jphgr.2014.50618
dc.identifier.urihttps://jphgr.ut.ac.ir/article_50618.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/210045
dc.description.abstractمغزۀ ٦٨٨ سانتی‌متری به‎دست‎آمده از طریق چاه­پیمایی و استفاده از مغزه‌گیر پیت‌کورر روسیه از دریاچۀ زریبار، واقع در استان کردستان، مورد تجزیه‎وتحلیل‎های رسوب‌شناسی، شامل دانه‎بندی قرار گرفت. تعداد سه نمونه در مؤسسۀ تحلیل شتابندۀ ال. تی. دی (IAA) ژاپن، به‎روش رادیوکربن ١٤ (AMS) تعیین سن شد. نتایج به‎دست‎آمده از مطالعات و تحلیل داده‌ها، شرایط آب‎وهوایی گرم و مرطوب، افزایشِ بارش‌های بهاری و میزان رطوبت قابل دسترس، افزایشِ سطح و عمق آب دریاچه، همراه با شرایط آب کاملاً شیرین را در٦٨٧۰ تا ٨٩۵۰ و ۳١٧۰ تا ۵۵۰۰ سال قبل نشان داد. همچنین حاکمیت آب‎وهوایی گرم‎وخشک، کاهش در میزان بارش و رطوبت قابل دسترس، وقوع خشکسالی، پایین‎رفتگی سطح آب دریاچه و کاهش عمق آن طی۵۵۰۰ تا٦٨٧۰ و ١۳۰۰ تا ۳١٧۰ سال قبل و وجود تغییرات نامنظم در سطح آب دریاچه در اواخر هولوسن در ١۳۰۰تا ۳١٧۰ سال قبل، در نتیجۀ تغییرات بارشی، سرریزهای اتفاقی دریاچه و فعالیت‌های انسانی است. همچنین میزان نرخ متوسط رسوب­گذاری در دریاچه، طی دورۀ هولوسن برابر با ٩۵/0 میلی­متر در سال محاسبه شد و حاکی از نرخ رسوب‎گذاری ملایم در طول دورۀ هولوسن است.fa_IR
dc.format.extent2154
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های جغرافیای طبیعیfa_IR
dc.relation.ispartofPhysical Geography Research Quarterlyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jphgr.2014.50618
dc.subjectتغییرات اقلیمیfa_IR
dc.subjectدریاچۀ زریبارfa_IR
dc.subjectرسوب‎های دریاچهایfa_IR
dc.subjectژئومورفولوژی دیرینهfa_IR
dc.titleشواهد رسوبی تغییرات اقلیمی در دریاچۀ زریبار طی دورۀ هولوسنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.citation.volume46
dc.citation.issue1
dc.citation.spage43
dc.citation.epage58


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد