نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسن زاده میرعلی, عبداللهfa_IR
dc.contributor.authorزمانی, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:57:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:57:13Z
dc.date.available1399-07-09T01:57:13Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:57:13Z
dc.date.issued2018-08-23en_US
dc.date.issued1397-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-06-07en_US
dc.date.submitted1395-03-18fa_IR
dc.identifier.citationحسن زاده میرعلی, عبدالله, زمانی, فاطمه. (1397). تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر. ادب فارسی, 8(1), 57-76. doi: 10.22059/jpl.2018.208923.654fa_IR
dc.identifier.issn2251-9262
dc.identifier.issn2676-4113
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jpl.2018.208923.654
dc.identifier.urihttps://jpl.ut.ac.ir/article_68919.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/209666
dc.description.abstractیکی از دستاوردهای مایکل ریفاتر در زمینة نقد بینامتنی، نشانه­شناسی بینامتنی است. وی با طرح مباحثی چون غیردستورزبانی، تفسیرگر، هیپوگرام و ماتریس، گامی مؤثّر در کاربردی­کردن نظریة بینامتنیّت در متن و کشف دلالت­های معنایی و ضمنی متون برداشت. در خوانش نشانه­شناسانه، مخاطب در مواجهه با متن، ابتدا با «غیردستورزبانی»­ها برخورد می­کند. سپس منتقد با بررسی «انباشت»، «منظومة توصیفی» و «هیپوگرام»، می­تواند دلالت­های معنایی و ضمنی غیردستورزبانی­ها را آشکار کند و به «ماتریس» یا همان عنصر و هستة اصلی متن دست ­یابد. در این جستار، رمان <em>سالمرگی</em> اثر اصغر الهی از منظر نشانه­شناسی بینامتنی بررسی و تحلیل شده است. بررسی عناصر غیردستورزبانی این رمان­، به انباشت (مرگ و زندگی) و منظومه­ای توصیفی (مرگ) راه می­دهد. آنگاه با کشف و خوانش هیپوگرام­ها، ماتریس یا عنصر زیربنایی رمان، یعنی مسئلة مرگ و حل­نشدنی بودن آن حاصل می­­شود. همچنین این بررسی نشان می­دهد که روایت­های بالفعل ماتریس یا همان هیپوگرام­ها در مفاهیمی اسطوره­ای از قبیل جاودانگی، رویین­تنی، زوال، گناه نخستین، تقدیر، هراس از مرگ و غیره با طیفی از باورهای شاهنامه­ای در باب مرگ و داستان­های رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و افراسیاب و سیاوش مرتبط می­شوند و تمام شخصیّت­های رمان به­نوعی با مرگ خویشتن یا مرگ دیگری­ درگیر هستند.fa_IR
dc.format.extent583
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherTehran University, Faculty of Literature & Humanitiesen_US
dc.relation.ispartofادب فارسیfa_IR
dc.relation.ispartofPersian Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jpl.2018.208923.654
dc.subjectنشانه شناسیfa_IR
dc.subjectبینامتنیّتfa_IR
dc.subjectریفاترfa_IR
dc.subjectشاهنامهfa_IR
dc.subjectرمان سالمرگیfa_IR
dc.titleتحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاترfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سمنانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سمنانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage57
dc.citation.epage76


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد