مرور دوره 8, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر) 

  حاجیا‌ن‌نژاد, علیرضا؛ هادی, روح الله؛ اسمعیلی, یاسین (دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2018-08-23)
  مسئلۀ خاستگاه شعر یکی از قدیمی‌ترین مباحث نقد ادبی است. پیشینۀ این بحث به یونان می‌رسد و باتوجّه­به منابع، می­توان گفت نخستین نظریّه‌ها را در این مورد افلاطون و ارسطو داده‌اند. در ادبیّات عرب هم به این مبحث توجّه شده است ...

 • تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر 

  حسن زاده میرعلی, عبدالله؛ زمانی, فاطمه (دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2018-08-23)
  یکی از دستاوردهای مایکل ریفاتر در زمینة نقد بینامتنی، نشانه­شناسی بینامتنی است. وی با طرح مباحثی چون غیردستورزبانی، تفسیرگر، هیپوگرام و ماتریس، گامی مؤثّر در کاربردی­کردن نظریة بینامتنیّت در متن و کشف دلالت­های معنایی و ...

 • نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی 

  اسپرهم, داود؛ اکبری, زینب (دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2018-08-23)
  «تمثیل» ازجمله مفاهیمی است که از قدیمی­ترین ادوار در عرصه­های گوناگون مطالعات ادبی، از بلاغت و رتوریک گرفته تا هرمنوتیک، موردتوجّه و مداقّه قرارگرفته است. بااین­حال، در هیچ­یک از پژوهش‌های پرشماری که به­طور مستقیم و غیرمستقیم ...

 • اصطلاح دیوانی «پروانه» در متون ادبی و تاریخی فارسی تا قرن هشتم 

  سیدان, مریم (دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2018-08-23)
  نظام حکومتی و تشکیلات اداری ایران در طیّ تاریخ تغییر کرده است. بعضی از مشاغل و مناصب و همچنین اصطلاحات دیوانی در دوره‌هایی متداول بوده و به‌تدریج ازمیان­رفته است. چه­بسا تعدادی از این واژه‌ها، تحول معنایی یافته‌اند و امروز ...

 • جزئیات پوشش سنّتی زنان رفسنجان در دوبیتی‌های محلّی 

  موسوی, مصطفی؛ کبیریان, زینب (دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2018-08-23)
  شهر رفسنجان در شمال غرب استان کرمان واقع است و زبان رایج آن گویش محلّی فارسی است. در فرهنگ عامة مردم این شهر، ادبیّات شفاهی نقش پررنگی دارد و زندگی مردم در آن منعکس است. ...

 • مبادی طرحی نو در خوانش عجایب‌نامه‌ها 

  مهری, فاطمه (دانشگاه تهرانTehran University, Faculty of Literature & Humanities, 2018-08-23)
  موضوع این نوشتار، آن دسته از متون کهن هستند که آنها را با عنوان «عجایب‌نامه»‌ می‌شناسیم. این دسته متون که تاکنون کمتر بدان‌ها پرداخته شده است، در برخی پژوهش‌های ادبی، با استفاده از نظریۀ تزوتان تودوروف (نظریه‌پرداز ساختارگرای ...