نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسجادپور, سید محمدکاظمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:48:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:48:12Z
dc.date.available1399-07-09T01:48:12Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:48:12Z
dc.date.issued2008-12-21en_US
dc.date.issued1387-10-01fa_IR
dc.identifier.citationسجادپور, سید محمدکاظم. (1387). هویت، حاکمیت و نوسازی: ایران در آرشیو سازمان‌های بین‌المللی در ژنو 1925 – 1900. فصلنامه سیاست, 38(4)fa_IR
dc.identifier.issn1735-9678
dc.identifier.issn1735-9686
dc.identifier.urihttps://jpq.ut.ac.ir/article_27710.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/206549
dc.description.abstractایران از ابتدای قرن بیستم علی رغم ضعف‌های داخلی و خارجی، در سازمان‌های سیاسی و تخصصی بین‌المللی مشارکت داشته است. از این لحاظ، این پژوهش، دو پرسش اصلی را طرح و پاسخ می‌دهد. این پرسش‌ها عبارتند از: (1) مطالب آرشیوهای سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در مورد ایران در ابتدای قرن بیستم چگونه‌اند و چگونه می‌توان آنها را دسته‌بندی و ارزیابی نمود؟ (2) از مجموعه اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای مزبور چه مفاهیمی را می‌توان برای شناخت تعامل ایران با دیگران در دوران مورد مطالعه استنباط کرد؟ این پژوهش براساس مراجعه حضوری به آرشیو چهار سازمان بین‌الدولی در ژنو شکل گرفته است. این سازمان‌ها عبارتند از جامعه ملل، سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. در این پژوهش اسنادی که در مورد ایران در آرشیوهای مزبور وجود داشته، شناسائی، مطالعه و دسته‌بندی شده و نهایتا“ سعی شده که رابطه معنی‌داری از رفتار ایران در این سازمان‌های بین‌المللی عرضه گردد که به نوبه خود آئینه‌ای از تحولات داخلی ایران، چگونگی اندیشه‌های نخبگان و حکومت‌گران ایرانی از مناسبات بین‌المللی و شرایط پیچیده کشور در ابتدای قرن بیستم می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent297
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه سیاستfa_IR
dc.relation.ispartofpolitical quarterlyen_US
dc.subjectایران در ابتدای قرن بیستمfa_IR
dc.subjectایران و اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دورfa_IR
dc.subjectایران و آرشیوهای ژنوfa_IR
dc.subjectایران و جامعه مللfa_IR
dc.subjectایران و دیپلماسی چندجانبهfa_IR
dc.subjectایران و سازمان جهانی کارfa_IR
dc.subjectایران و سازمان‌های بین‌المللیfa_IR
dc.subjectایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخfa_IR
dc.titleهویت، حاکمیت و نوسازی: ایران در آرشیو سازمان‌های بین‌المللی در ژنو 1925 – 1900fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume38
dc.citation.issue4


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد