دوره 1, شماره 4-3

 

ارسال های اخیر

 • مبانی اجتهاد (تاثیر معرفت ‏بشری در معرفت دینی) 

  فنایی, ابوالقاسم (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده در این مقاله به یکی از مباحث معرفت‏شناسی معرفت دینی در حوزه اجتهاد پرداخته است. در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین چه علومی دخالت دارند؟ میزان آن چه مقدار است؟ نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقی ...

 • اعتبار خرد و نسبت آن با دین 

  خلجی, مهدی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده با بررسی فیلم یک داستان ساده، نگرش انسان مدرن به هستی و رویدادها را مورد اشاره قرار داده و به این باور رسیده است که پرسشهایی چون یقین، خرد و روابط درهم پیچیده امور، تفاوتهای انسان مدرن و سنتی را تشکیل می‏دهد.

 • معقولیت اعتقادات دینی (تقریری جدید از نظریه فطرت) 

  نراقی, احمد (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  امروزه بسیاری از منتقدان اندیشه دین به جای آنکه حقانیت اعتقادات دینی را محل تردید بدانند، معقولیت آن اعتقادات را مورد تردید قرار می‏دهند. نویسنده در این مقاله، معقولیت اعتقادات دینی، خصوصا وجود خداوند را به عنوان محوری‏ترین ...

 • تعلیم مقدس 

  ژیلسون ترجمه محمد محمدرضایی, اتین (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده در این مقاله به بررسی نظریات توماس آکویناس درباره تعلیم مقدس می‏پردازد. منظور او از تعلیم مقدس همه علوم و معارفی است که معلم آنها خداست و کتاب مقدس شایسته این عنوان است. آکویناس بر این باور است که برای رستگاری ...

 • ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی 

  برنجکار, رضا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده با بررسی معانی لغوی و اصطلاحی عقل،به تفاوت عقل اصطلاحی و عقل به کار رفته در قرآن و سنت از ناحیه وجودشناختی و معرفت‏شناختی پرداخته است. در بخشی از مقاله با طرح صورتهای مختلف تعارض عقل و وحی به مباحثی بدین ...

 • مفهوم عقل دینی 

  فاضل, محمدتقی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده با طرح این سؤال که آیا می‏توان از تمام گزاره‏های دینی، اعم از انشایی و اخباری، دفاع عقلانی کرد یا نه، به تاریخچه بحث در جهان اسلام می‏پردازد. نویسنده این سؤال را مطرح کرده که آیا مفهوم عقل در قاموس دینی و در آیات ...

 • عقل‌گرایی و نص‌گرایی در کلام اسلامی 

  سبحانی, محمدتقی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  چگونگی رویارویی متکلمان اسلامی با مساله عقل و وحی موضوعی است که نویسنده این مقاله به بررسی آن پرداخته و دو سوی افراط و تفریط آن را نشان داده است. در این مقاله نصگرایی اهل حدیث، عوامل پیدایش عقلگرایی، عقلگرایی در ...

 • عقلگرایی و ایمان دینی 

  پیترسون برگرفتۀ امیر زمانی, میکائیل (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده با طرح این مساله که اصل وجود ارتباط عقل و وحی محل تردید و شبهه نیست، به بحث در میزان دخالت عقل و قلمرو و کیفیت آن پرداخته است. در این مقاله سه دیدگاه مهم درباره عقل و دین ارزیابی می‏شود: دیدگاه عقلگرایی افراطی، ...

 • انفسى بودن حقیقت است 

  کرگگور ترجمه مصطفی ملکیان, سورن (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  متن اول برگرفته است از کتاب تعلیقه غیرعلمى نهائى‏ءء به قلم فیلسوف دانمارکى، سورن کرگگور (1813-1855)، پدر اگزیستانسیالیسم. کرگگور روایت تندروانه‏اى از اصالت ایمان ( فیدئیزم) ارائه مى‏کند که به موجب آن ایمان نه فقط برتر از ...

 • ادله کرگگور بر ضد استدلال آفاقى در دین 

  مری هیُو آدامز ترجمه مصطفی ملکیان, رابرت (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  در متن دوم، رابرت مرى هیو آدامز، استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا (2) ، در لس آنجلس (3) ، سه دلیل کرگگور را بر ضد دلیل آفاقى در دین که در متن اول آمده‏اند بررسى مى‏کند. وى، اگرچه ژرفبینى کرگگور را قدر مى‏نهد، استدلال مى‏کند ...

 • عقلانی‌بودن اسما و صفات خداوند از دیدگاه قاضی سعید قمی 

  ابراهیمی دینانی, غلامحسین (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده در آغاز به طرح مساله اسما و صفات حق تعالی پرداخته و می‏گوید: این مساله و کیفیت آن بین متکلمان از یکسو و حکما از سوی دیگر مورد اختلاف است. به نظر قاضی سعید اقوال در این باب به دو قول بازگشت می‏کند: زیادت صفات بر ذات ...

 • آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمان 

  جوادی, محسن (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  این مقاله به قصد توضیح شناخت‏خداوند ازطریق آیه‏های او و تحلیل ماهیت این نوع‏شناخت نگاشته شده است. نویسنده بابررسی چهار تفسیر برای شناخت آیه‏ای(علمی، فلسفی، تعبیر دینی، تذکر) نتیجه می‏گیرد که دو تفسیر شناخت آیه‏ای را در ...

 • ایمان گرایی 

  لگنهاوزن ترجمه سیدمحمود موسوی, محمد (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)

 • فرآیند فهم متون 

  مجتهدشبستری, محمد (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  نویسنده در این مقاله کلیات فرآیند فهم متون، اعم از دینى و غیر دینى، را آنچنانکه در دانش هرمنوتیک مطرح است تحلیل کرده و در این تحلیل روى سه مساله اساسى تاکید نموده‏است: (1) فهم هر متن به تفسیر آن موقوف است. (2) تفسیر ...

 • مناظرات کلامى و نقش متکلمان 

  مدرسی طباطبایی ترجمه هاشم ایزدپناه, حسین (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 1995-06-22)
  فرآیند تکوین اندیشه کلامى در جامعه اسلامى و نقش عقل در این میان، از مباحثى است که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است. به باور نویسنده براى متکلمان سنى، عقل و استدلال عقلانى مرجع تصمیم گیرنده نهایى بود و براى متکلمان ...