دوره 10, شماره 40-39

 

ارسال های اخیر

 • دین و فلسفه هرمنوتیک 

  ودر ترجمه زهرا گلپایگانی, بن (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  فلسفهدین چه نوع فلسفه اى است؟ این پرسش حاکى از آن است که انواع دیگر فلسفه یا دست کمنظریه هاى مختلفى در باره چیستى فلسفه وجود دارد. فلسفه دین چنان چه به عنوانفلسفه دینى در نظر گرفته شود, پذیراى تفاسیر ...

 • زوایاى گوناگون مسئله اذهان دیگر 

  پوراسماعیل, یاسر (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  مسئله اذهان دیگر به توجیه باور ما به وجود اذهان دیگر (در بحث معرفت شناختى) و چیستى اذهان دیگر (در بحث مفهومى) مى پردازد. آیا باور ما به وجود اذهان دیگر موجّه است تا معرفت به شمار آید یا صرفاً یک باور روانى است؟ راهکارهاى ...

 • این جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید 

  جهان بین, فردین (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  نوشتارى که پیش رو دارید به بررسى یکى از مقالات کتاب فلسفه تحلیلى, مسائل و چشم اندازها1 نوشته دکتر على پایا با عنوان: (کارناپ و فلسفه تحلیلى) مى پردازد, در این مقاله صرفاً در پى آنیم که عبارات این مقاله را با عبارات کتاب ...

 • زبان دین و چالش تحقیق گرایى 

  مارتین ترجمه مهدی اخوان, مایکل (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  تحلیل هاى زبانى درباره معنادارى زبان دینى همیشه عرصه اى گسترده براى آزمودن نیرومندى فلسفى بوده است. مایکل مارتین که استاد فلسفه دانشگاه بوستون است, در این مقاله مى کوشد باطرح دوباره یکى از مسائل نسبتاً کلاسیک در حوزه فلسفه ...

 • توصیفات معیّن 

  اکبری, رضا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  در هر زبانى توصیفاتى وجود دارد که فرد یا شى معیّنى را متبادر مى کند. (نویسنده بوستان) توصیفى در زبان فارسى است که به سعدى اختصاص دارد. (پایتخت ایران) و (رییس جمهور کنونى ایران) نیز دو توصیف هستند که اولى مختص تهران و دیگرى ...

 • اسماى خاص 

  سرل ترجمه محمدعلی عبداللهی, جان (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  آیا

 • طبقه بندى افعال زبانى در فلسفه تحلیلى و علم اصول 

  عبداللهی, محمدعلی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  مقصود

 • بدون عنوان 

  گرایس ترجمه نادر شکراللهی, اچ. پی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)

 • استعاره 

  مورن ترجمه محمدرضا محسنی نیا, ریچارد (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  استعاره2از جهات مختلفى در مباحث فلسفى معاصر مطرح مى شود. صرف نظر از اهمیت آشکار آن درشعر, بلاغت و زیبایى شناسى, در حوزه هایى مانند فلسفه ذهن (همچون مسئله شأناستعارى مفاهیم ذهنى متعارف), فلسفه علم (نظیر ...

 • علم اجمالى و گزاره فصلى 

  مروارید, محمود (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  از جمله مباحث مهم و جالب توجه اصول فقه, بحث علم اجمالى و مسائل مرتبط با آن است. این بحث گستره اى وسیع و فروع متعددى دارد. دانش وران علم اصول مبادى مختلفى را براى بحث مزبور بر مى شمارند; یکى از مهم ترین این مبادى, مسئله ...

 • تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول 

  ملکیان, مطفی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  جستار "مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانشهاى بشری" درازآهنگ تر از آن شد که در محدوده ى مقاله اى درخور طبع و نشر در یک شماره ى مجلّه بگنجد. لاجرم به دو بخش تقسیم شد: بخش نخست با عنوان جغرافیاى دانشهاى زبانی در شماره ...

 • نظریه فرآیندی بودن وضع و تاثیر آن در علم اصول 

  میرباقری, سیدمحمدمهدی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)

 • نظریات شیء انگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول 

  مروارید, محمود (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)

 • تحلیل اسماى خاص از دیدگاه جان استوارت میل و میرزا مهدى اصفهانى 

  علی پور, مهدی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی), 2005-09-23)
  یکى از مباحث مهم که امروزه در فلسفه زبان مطرح است, مبحث ماهیت نام ها و اسامى است. براى فیلسوفان زبان این پرسش مهم است که اسماى خاص و نیز اسماى جنس چگونه دلالت خویش را به انجام مى رسانند؟ در پاسخ به این پرسش محققان چندین ...