نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشجاعی, فهیمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:29:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:29:14Z
dc.date.available1399-07-09T01:29:14Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:29:14Z
dc.date.issued2015-08-23en_US
dc.date.issued1394-06-01fa_IR
dc.date.submitted2015-01-22en_US
dc.date.submitted1393-11-02fa_IR
dc.identifier.citationشجاعی, فهیمه. (1394). مطالعۀ نظری خواص ساختاری، کشسانی و پراکنش فونونی فوتوکاتالیست تنگستن تری اکسید. پژوهش سیستم های بس ذره ای, 5(9), 7-17. doi: 10.22055/jrmbs.2015.11382fa_IR
dc.identifier.issn2322-231X
dc.identifier.issn2588-4980
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22055/jrmbs.2015.11382
dc.identifier.urihttp://jrmbs.scu.ac.ir/article_11382.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/200103
dc.description.abstractمحاسبات اصول اولیه خواص ساختاری، کشسانی و پاشندگی فونونی تنگستن تری اکسید((WO3 مکعبی با تقریب شیب تعمیم‌یافته (GGA) و روش شبه‌پتانسیل فوق نرم، بر اساس نظریه تابعی چگالی انجام‌ شده است. وابستگی فشار نسبت به ثابت‌های کشسانی، مدول‌های حجمی، مدول‌های برشی، مدول‌های یانگ، دمای دبای کشسانی، ضریب ناهمسانگردی کشسانی، نسبت پواسون، شکل‌پذیری، سرعت‌های کشسان و پارامتر کلینمن نشان داده‌شده است. تجزیه‌ و تحلیل ثابت‌های کشسانی محاسبه ‌شده، نشان می‌دهد که از فشار GPa150 به بالا ساختارWO3 ازنظر مکانیکی ناپایدار می‌شود. از پاشندگی فونونی تنگستن تری اکسید مشاهده می‌شود که بسامدهای فونونی با کاهش حجم افزایش می‌یابند. نتایج نشان می‌دهد که ثابت شبکه و حجم سلول با نتایج تجربی توافق خوبی دارد. خواص کشسانی تنگستن تری اکسید مکعبی، برای اولین بار بررسی‌شده‌اند.fa_IR
dc.format.extent1273
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید چمران اهوازfa_IR
dc.publisherRegional Information Center for Science and Technology (RICeST)en_US
dc.relation.ispartofپژوهش سیستم های بس ذره ایfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Many-body Systemsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22055/jrmbs.2015.11382
dc.subjectخواص کشسانیfa_IR
dc.subjectپاشندگی فونونیfa_IR
dc.subjectساختار مکعبی تنگستن تری اکسیدfa_IR
dc.subjectاصول اولیهfa_IR
dc.titleمطالعۀ نظری خواص ساختاری، کشسانی و پراکنش فونونی فوتوکاتالیست تنگستن تری اکسیدfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی کاملfa_IR
dc.contributor.departmentپژوهشکده فوتونیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته، ماهان، کرمانfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue9
dc.citation.spage7
dc.citation.epage17


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد