دوره 10, 1 (19 بهار و تابستان 1395)

 

ارسال های اخیر

 • شیخ احمد تجانی و طریقت تجانیه 

  خسروشاهی, مرتضی؛ شمس, محمدجواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  تجانیه، سلسلۀ عرفانی منسوب به شیخ احمد تجانی(1150-1230ق)، که به همت او در 1196ق بنیان نهاده شد، یکی از بزرگ‌ترین طریقت‌های صوفیه در شمال آفریقا است که نقش مهمی در نشر اسلام و جذب بسیاری از مسلمانان این منطقه داشته است. شیخ ...

 • شاخصه‌های قرب به خدا در اسلام و مسیحیت 

  علی خانی, اسماعیل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  از موضوعات مهم در ادیان ابراهیمی، سعادت و کمال انسان است. این سعادت در اسلام و مسیحیت، تحول کمالی انسان به جانب خدای متعال و نزدیک شدن به او است. اسلام و مسیحیت، در موضوع کمال و سعادت انسان دارای اشتراکات بسیاری هستند، ...

 • الاهیات سلبی نزد ابن میمون 

  محمودی, مریم؛ حاج ابراهیمی, طاهره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  الاهیات سلبی به نظام الاهیاتی گفته می‌شود که در بیان معرفت ما از خداوند، از عبارات سلبی استفاده می‌کند. در مقابل آن الاهیات ایجابی قرار دارد که برای توصیف خداوند بر عبارات ایجابی و مثبت تأکید می‌کند. الاهیات سلبی بر مبنای ...

 • بازتاب تثلیث مسیحی در قرآن مجید 

  سلیمانی, عبدالرحیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  قرآن مجید به تثلیث مسیحی اشاره و آن را رد کرده است؛ اما آیا تثلیث مسیحیت رایج را رد می­کند یا تثلیثی خاص را که در حجاز در زمان ظهور اسلام رایج بوده است؟ برخی از نویسندگان مسیحی می­گویند که تثلیث مردود قرآن با تثلیث ...

 • دین و دولت در اندیشه مارتین لوتر 

  حدادی, بهروز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  رابطة دین و دولت در همه سنت‌های دینی موضوعی مهم است. این موضوع در آیین پروتستان و از جمله در تفکر مارتین لوتر اهمیت خاصی دارد. لوتر در نظریه «دو پادشاهی» خود مشروعیتی دینی برای دولت و قدرت سیاسی قائل بود و این موضوع را ...

 • استحاله و تغییر هستی‌شناختی در آیین‌های گذار 

  بیات فرد, فاطمه؛ لاجوردی, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  آیین در واقع بیان نمادین و گاهی رازآمیز ارزش‌های فرهنگی و دینی یک جامعه است. ساختار آیین متأثر از اسطوره‌ها و باورهای متافیزیکی و گاهی مادی مردمی است که در طول سالیان متمادی به آن عمل کرده و آنرا حفظ می‌کنند. از مهم‌ترین ...

 • امام علی(ع) در متون صوفیه (با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمری) 

  ابراهیمی, زهرا؛ محمودی, ابوالفضل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2016-11-21)
  سیمای امام علی(ع) در تألیفات صوفیه بازتاب یافته است و بر این اساس می‌توان متون تصوف را جزو منابع شناخت حضرت به‌شمار آورد. در این مقاله با تأکید بر چهار عامل تأثیرگذار در ذهنیت صوفیه نسبت به امام علی(ع)، کوشش شده است تا ...