مرور دوره 6, شماره 18 بر اساس عنوان

 • امامت از دیدگاه اشاعره 

  ملک مکان, حمید (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)
  امامت یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در تاریخ اسلام و از اختلاف برانگیزترین مسایل و سبب شکل‌گیری بسیاری از فرق و مذاهب اسلامی قلمداد شده است. جستار پیش رو بر آن است تا ابعاد و جوانب این موضوع را از منظر اشاعره، یکی از مهم‌ترین ...

 • بررسی ادله بدیهیات 

  فعالی, محمدتقی (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)

 • سرشت وحی پیامبرانه و طرق دریافت آن 

  شاکر, محمد کاظم (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)
  در ادیان ابراهیمی، وحی مبنای همة اعتقادات و اعمال دینی است. از این رو قرآن و عهدین، به عنوان عالی‌ترین تجلّی این وحی، در میان پیروانشان از تقدس خاصی برخوردارند. الهی دانان مسلمان و مسیحی در این که پیامبران دارای مواجهه‌ای ...

 • سیمای صبح در آینة قرآن 

  رحمدل شرفشادهی, غلامرضا (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)
  در این مقاله پدیدة صبح با توجه به ظرفیت‌های آن، در سه سطح مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد:  1ـ ظرفیت تاریخی: در این سطح، ظهور و افول اُمت‌های پیشین و علل فروپاشی و تعذیب آن‌ها، در برهة محوری صبح مورد بررسی قرار گرفته ...

 • ماهیت نفس در کلام اسلامی 

  حسامی فر, عبدالرزاق (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)
  تجرد نفس، از مسایلی است که در  فلسفه اسلامی ‌بیشتر از کلام مورد توجه بوده است. برخلاف فیلسوفان اسلامی‌ که در این امر اتفاق نظر دارند، در میان متکلمان برخی چون غزالی و راغب، قائل به تجرد نفس‌اند و گروهی آن را انکار  می‌کنند. ...

 • مفهوم صدق از دیدگاه ویتگنشتاین 

  غروی, آمنه (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)
  پرسش از صدق، به عنوان پرسش اصلی، راهنمایی برای ورود به اندیشه‌های ویتگنشتاین است.او می‌کوشد تا نشان دهد که زبان شناسی، معرفت شناسی، و هستی شناسی با یکدیگر سازگارند. اگرچه از دیدگاه او نمی‌توان به ﭘرسشی وجود شناختی پاسخیمعرفت ...

 • نقد آرای هیوم در"انکار مابعدالطبیعه" 

  اصلانی, محمد (دانشگاه شیراز, 2006-04-21)
  ظاهراً هیوم اولین کسی است که مابعدالطبیعه را به گونه‌ای مستدل انکارکرده است. روش وی در انکار مابعدالطبیعه بدین ترتیب است که ابتدا کلیه علوم را به دو قسم: "نسبت بین تصورات" (ریاضیات و منطق) و"امور واقع" (علوم تجربی) تقسیم ...