مرور دوره 8, شماره 2 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 23

 • ارائه الگوی بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در مدارس ایران 

  ناصری آلاشتی, میترا؛ صفاریان همدانی, سعید؛ هاشم نژاد آبرسی, فاطمه (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)

 • ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان: یک مطالعۀ کیفی 

  عزیزی, غلامرضا؛ عزتی, میترا؛ محمد داودی, امیرحسین (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  چکیده: این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت استعداد در مدارس شهر تهران و در راستای ارتقای وضع موجود انجام شده است همچنین مهمترین انگیزه های پژوهشگر در پرداختن به این موضوع و دغدغه ذهنی پژوهشگر بدلیل جو غالب ...

 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس با استفاده از فنون داده‌کاوی 

  بهلولی, علی؛ اسماعیل پور, منصور؛ اسلامبولچی, علیرضا (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف پژوهش حاضر امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان دورود با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی است. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مشتمل بر ...

 • انتقال آموزش در مدرسه: ادغام نظریۀ حمایت سازمانی در نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده 

  فرجی ده سرخی, حاتم؛ بختیاری, ابوالفضل (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر با ترکیب نظریه حمایت سازمانی و نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده به پیش‌بینی قصد انتقال آموزش (در اینجا کاربست فناوری آموزش در تدریس از سوی معلم) و رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی از سوی معلم پرداخته است. بدین منظور، ...

 • اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی مدارس 

  جامعی, رضا؛ اسماعیلی, محمد؛ رنجوری, سیامک (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  مدارس دارای مسئولیت‌های خطیری در آموزش و پرورش هستند. آن‌ها در پیشرفت و توسعه همه جانبه و ارتقای سرمایه انسانی کشور نقش حائز اهمیتی دارند. لذا رفع مشکلات مدارس به‌خصوص در زمینه تامین مالی ازجمله اهدافی است که باید مورد ...

 • بررسی تأثیر روش‌های تدریس بر شناسایی و بهبود اختلالات یادگیری دانش آموزان درمراکز ناتوانی یادگیری 

  یحیی نژاد, زیبا؛ شیخ زاده, مصطفی؛ مجلل, محمد علی (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  مقدمه: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش تدریس معلمان در شناسایی وبهبود دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مراکز ناتوانی یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی98- 97 می‌باشد. برای این منظور روش تدریس معلمان براساس هاییبرمن و ...

 • تأثیر خودشیفتگی مدیران مدارس بر سکوت سازمانی معلمان با نقش میانجی ریاکاری سازمانی 

  عیدوزهی, مینا؛ ناستی زایی, ناصر (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف پژوهش بررسی بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر سکوت سازمانی معلمان با نقش میانجی ریاکاری سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. 255 دبیر متوسطه دوم شهر زاهدان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق ...

 • تبیین رابطۀ ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه‌های آموزشی مدرسه: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون‌گروهی 

  قاسمیان دستجردی, زهرا؛ امین بیدختی, علی اکبر؛ جعفری, سکینه (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  گروه‌های آموزشی به‌عنوان حلقه مرتبط با عوامل آموزش و پرورش، معلمان و دانش‌آموزان از جایگاه حساس و ویژه‌ای در تحقق اهداف آموزشی برخوردارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه‌های آموزشی با میانجی‌گری ...

 • درک و تجربه معلمان مدارس از مفهوم سرمایه حرفه ای یک مطالعه پدیدار شناسی 

  صالحی, مهدی؛ قنبریان قلندر, پیمان؛ وکیلی, دنیا (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف پژوهش حاضر درک معلمان ابتدایی از مفهوم سرمایه حرفه‌ای است. به این منظور، این پژوهش به درک معلمان از مفهوم سرمایه حرفه‌ای مزایای آن و موانع بر سر راه ایجاد سرمایه حرفه‌ای پرداخته است. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی ...

 • رابطۀ بالندگی و خود-کارآمدی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه 

  قاسم زاده, ابوالفضل؛ زوار, تقی؛ فولادوند, زینب (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  در این پژوهش رابطه بالندگی و خودکارآیی مدیران با اثربخشی مدارس دوره ی اول و دوم متوسطه مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهشهای توصیفی به روش همبستگی و از نظر هدف کاربردی انجام گرفته است. ...

 • رابطۀ بین فرهنگ و انسجام مدرسه با عملکرد مدیران مدارس در پاسخ‌گویی به نیازهای محیطی با نقش میانجی‌گری تعهد اخلاقی و کارآمدی جمعی 

  کاظمی, اکبر؛ سامری, مریم؛ کیهان, جواد (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل روابط بین فرهنگ مدرسه و انسجام سازمانی با عملکرد مدیران در پاسخگویی به نیازهای محیطی با نقش میانجی تعهد اخلاقی و کارآمدی جمعی در مدرسه به اجرا درآمد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ...

 • زمینه‌های بازگشت زنان ازدواج کرده به مدرسه: آموزه‌هایی کاربردی برای مدیریت مدارس 

  رستمی, فاطمه؛ جارالهی, عذرا؛ کرمی, محمدتقی؛ زاهدی اصل, محمد (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  این پژوهش با هدف شناخت عوامل و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر بازگشت دختران ازدواج کرده شهر تهران به تحصیل با روش آمیخته متوالی اکتشافی(کیفی با روش تحلیل تماتیک و کمی با روش علی- مقایسه‌ای پسارویدادی با گروه ملاکی) ...

 • شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران 

  محمدبیگی, معصومه؛ بهرامی, شهاب؛ عیدی, حسین؛ ویسی, کورش (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می‌باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعة ...

 • شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت 

  محمدی, عباس؛ ذوالفقاری زعفرانی, رشید؛ نویدادهم, مهدی؛ تورانی, حیدر (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  در راهکار 6-22 زیرنظام راهبری و مدیریتِ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایسته‌سالاری تأکید گردیده است، به همین منظور، در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی- گرندد تئوری ...

 • طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه 

  خنیفر, حسین؛ ابراهیمی, صلاح الدین؛ سیفی, علی؛ فیاضی, بی بی مرجان (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  تربیت امری بسیار پیچیده و حساس است که پایداری یک جامعه تا حد زیادی وابسته به کارآمدی نظام آموزشی است. به‌طوری‌که اگر نظام آموزشی بتواند مأموریت و رسالت خود مبنی بر توسعه فردی و اجتماعی را به‌درستی انجام دهد، زمینه مساعدی ...

 • طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه 

  عباس پور, عباس؛ خورسندی طاسکوه, علی؛ خسروی, محبوبه؛ تقوی فرد, محمدتقی؛ عظیمی مقدم, حمید (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم بود. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات آمیخته از نوع اکتشافی بود. از روش‌ کیفی برای استخراج مؤلفه‌های الگوی مورد نظر و از روش‌ کمی ...

 • طراحی الگوی عوامل محرومیت اجتماعی دانش آموزان مدارس ایران 

  ژیان باقری, حمیده؛ کاویانی, الهام (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی فاکتورهای محرومیت اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غرب کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، ...

 • طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس 

  رحیمی طالخونچه, غلامرضا؛ تقی پور, فائزه؛ اعتباریان خوراسگانی, اکبر (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف از این پژوهش بررسی مفهوم تربیت رسانه ای و به دست آوردن راهبردهایی عملیاتی جهت اتخاذ شیوه هایی جدید در مدیریت مدرسه بود. این پژوهش کیفی بوده که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران با سابقه ...

 • طراحی الگوی فرآیندی کیفیت اجرای برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه 

  رستمی آلیله, ترحم؛ نامور, یوسف؛ ستاری, صدرالدین؛ راستگو, اعظم (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  در اجرای پژوهش، از رویکرد کیفی به روش نظریة داده بنیاد استفاده گردید. در اجرای پژوهش، از رویکرد کیفی به روش نظریة داده بنیاد استفاده گردید.همچنین 20 نفر از ناظران و مجریان برنامه تعالی با روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل ...

 • طراحی الگوی مناسب خود- رهبری مدیران آموزشی 

  موسوی, محسن؛ عباسیان, حسین؛ عبدالهی, بیژن؛ زین آبادی, حسن رضا (دانشگاه کردستانUniversity of Kordestan, 2020-06-21)
  هدف از انجام این پژوهش «طراحی الگوی خود رهبری مدیران آموزش و پرورش استان گیلان» بود. ‏روش تحقیق موردنظر از نظر ماهیت داده از نوع کیفی-کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا ‏توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش ...