دوره 6, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • هانری دروش:جامعه شناس دین 

  شریعتی, سارا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)
  از میان چهره های گوناگون،هانری دروش-کشیش و کارگر ،متخصص مارکسیزم و متاله،جامعه شناس دین و توسعه. و از خلال دورانهای متفاوت زندگی وی تصویر هانری دروش جامعه شناس دین،به یمن آثار بسیار و تحقیقات ارزشمندش ،در "گالری چهره های ...

 • نقد و معرفی کتاب بولینگ یکنفره:فروپاشی و احیای مجدد اجتماع آمریکایی 

  فیروز آبادی, سید احمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)
  عنوان کتاب به معنای یکنفره شدن بازیهای بولینگ در کشور آمریکا است که این امر ناشی از رشد فردی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کشور آمریکا می باشد.نویسنده در نقل واقعه ای در ایالت میشیگان امریکا که در آن یک پیرمرد 50 ساله باز ...

 • بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز 

  ارشاد, فرهنگ؛ حزباوی, عزیز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)
  الگوی کلی مهاجرت داخلی در کشورهای موسوم به جهان سوم جابه جایی نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته تر است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است.زمینه اصلی این مهاجرت گروهی که باعث تعمیق شکاف ...

 • مسئله پایداری در کشاورزی ایران 

  نجفی, غلامعلی؛ زاهدی, شمس السادات (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)
  بررسی پایداری کشاورزی با توجه به بحث های مختلفی که در مورد کشاورزی و عناصر و کارکردهای آن صورت می گیرد،بسیار مهم است و رد واقع بررسی وضعیت آینده کشاورزی در صورت ادامه روند فعلی است.در این مقاله،با مرور مبانی نظری،توسعه ...

 • تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان 

  چلبی, مسعود؛ مبارکی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)
  مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی،از جمله حوزه آسیب های اجتماعی و به خصوص جرم،ارتباط پیدا میکند.با توجه به این تاثیرات متقابل،هدف تحقیق حاضر ...

 • دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه 

  جواهری, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)
  در دوران کنونی که دستاورئهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند،حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند.نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه ئپزشکی را بر نظم ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-06-22)