دوره 4, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • یادی از غلام حسین صدیقی:بنیانگذار جامعه شناسی ایران 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  حافظه ی تاریخی جامعه ما همواره سرشار از عشق و ارادت و تکریم نسبت به بزرگانی است که با قلم و قدم و سخن و رفتار خود پوینده ی راه بهروزی و تحول خردورزی و تعالی جامعه بوده اند.در میان چنین فرهیختگانی که همواره مورد تایید و ...

 • تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی 

  ارشاد, فرهنگ؛ آقایی, داوود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 از نظر مطالعه جا به جایی جمعیت و در مقایسه با سایر استانهای کشور،جایگاه شایان توجهی داشته است.شکل غالب مهاجرت در کشورهای جهان سوم  مهاجرت روستائیان به شهرهاست که بیش تر طبق الگوی"مهاجرت ...

 • نگرش جوانان به حرفه و صنعت 

  فیوضات, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  جوانان در گذشته در حوزه ی حرفه و فن با انتقال فکر و پیشه اموزش می دیدند.حوزه ی مذکور متاثر از نظام استاد و شاگردی بود.جوانان در این عرصه ی زندگی پختگی را تجربه می کردند.زندگی خانوادگی،کاری و تفریح از یک وحدت نسبی برخوردار ...

 • مواد مخدر:مسایل روش شناسی 

  سراج زاده, سید حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  مسئله ی مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یک مسئله اجتماعی عمده تبدیل شده و برنامه ی مبارزه با آن در دستور کار دولتها و مجامع بین المللی قرار گرفته است.مواجهه با این مسئله مزمن و پیچیده مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسئله است.در ...

 • جامعه شناسی ادبیات 

  شادرو, محمد رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  تفسیر جامعه شناختی ادبیات فرزند نور چشمی علوم اجتماعی رسمی نیست.از هنگامی که ادبیات از دایره ی احکام خشک پژوهشی و قوانین متحجر تاریخی در باب لغت و نسخه شناسی پای بیرون نهاد تا به امروز تقریبا هر کس که دستی به قلم داشته به ...

 • گفت و گو با آلن تورن 

  نیک پی, امیر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  این کتاب آغازگر چیزی است که میوانم سومین مرحله از کارم بنامم.این کتاب که بین سالهای 1988 تا 1991 نوشته شد و در سال 1992 به چاپ رسید،نخستین کتاب از مجموعه ای است که امیدوارم ادامه یابد و حول درون مایه ی کلی سوژه دور می ...

 • عملکرد انجمنهای علمی در زمینه ی ترویج و توسعه ی علم و اخلاق 

  عبداللهی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است.منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه ی اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل ...