دوره 8, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی‌تأثیر عوامل اجتماعی در نابرابری‌جنسیتی نمادی در خانواده (نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری) 

  نبوی, سید عبدالحسین؛ احمدی, لیلا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-06-22)
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی در نابرابری جنسیتی نمادی (نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری) در خانواده‌ها و در پی پاسخ‌گویی به سؤالات زیر صورت گرفته است: آیا نابرابری جنسیتی نمادی در خانواده‌ها وجود دارد؟ ...

 • مطالعه جامعه‌شناختی بزهکاری: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو 

  علیوردی‌نیا, اکبر؛ ریاحی, محمداسماعیل؛ موسوی چاشمی, سیده ملیحه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-06-22)
    امروزه گسترش بزهکاری در جامعه، به‌ویژه در بین نوجوانان، از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار شده است. بازتاب چنین حساسیت‌هایی زمینه را برای پژوهش‌های علمی به منظور علت‌یابی و ارایه‌ی راهکارهای بهینه فراهم ...

 • توسعه‌نیافتگی ناگزیر: طرح فرضیه‌ای پیرامون شرایط جوامع توسعه‌نیافته 

  افشارکهن, جواد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-06-22)
  در مباحث و آرا ایراد شده پیرامون توسعه و توسعه‌نیافتگی، متفکران و اهل نظر به شکلی آگاهانه و یا ناآگاهانه از برخی مفروضات بدیهی بهره می‌گیرند. سنت‌های نظری بدین‌سان به موازات هم و یا به صورت جایگزین ظهور و بروز می‌یابند. ...

 • طبقات اجتماعی و دموکراسی: بررسی تطبیقی ـ تاریخی ایران، ترکیه و کره جنوبی 

  رجب‌زاده, احمد؛ فاضلی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-06-22)
  مطالعات متعدد در تحقیقات جامعه‌شناختی درباره دموکراتیزاسیون بر نقش طبقات اجتماعی در گذار به دموکراسی یا تحکیم آن تأکید می‌کنند. برخی نظریه‌پردازان مانند برینگتن مور بورژوازی و برخی نظیر روشه‌میر و همکارانش کارگران را کارگزار ...

 • تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان 

  نواح, عبدالرضا؛ تقوی‌نسب, سید مجتبی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-06-22)
  رابطه فرهنگ‌های محلی و فرهنگ عمومی یا رسمی یک کشور ازجمله مسائل بسیار مهم و قابل توجه در هر جامعه‌ای است. تعامل خرده‌فرهنگ‌های یک جامعه و ارتباط آن با فرهنگ رسمی کشور تأثیرات شگرفتی بر فرآیند جامعه‌پذیری فرد دارد و عدم ...

 • تحلیل محتوای قطع‌نامه‌های دوره انقلاب (از شهریور تا 22 بهمن )1357 

  حسن‌زاده, اسماعیل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-06-22)
  قطع‌نامه‌ها یکی از منابع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که، به‌دلیل جنبه‌های کاربردی‌اش در دوران تحولات انقلابی، ارزش داوری و غرض‌ورزی در آن‌ها راه نیافته است. تحلیل قطع‌نامه‌ها در کنار سایر منابع مشابه، همچون دیوار نوشته‌ها ...