مرور دوره 19, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • مطالعه نسبت پوشش و امر جنسی با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه مبنایی) 

  هدایتی, فرشته؛ باستانی, سوسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-09-23)
  از دلالت‌های اصلی وجوب حجاب اسلامی در آرای فقهی استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از بی‌بندوباری و هیجان‌های جنسی و ارزش و احترام و جلوگیری از ابژگی زن ذکر می‌شود، با توجه به‌اهمیت ابعاد جنسی مساله پوشش، در این پژوهش با اتکا ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به دموکراسی در بین شهروندان تهرانی 

  مرشدی اصطهباناتی, سید مهدی؛ سیف اللهی, سیف اله؛ وثوقی, منصور (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-09-23)
  دموکراسی از موضوع‌های اصلی مورد توجه در جامعه‌شناسی معاصر است. در همین راستا تحقیق موجود به تحلیل جامعه‌شناختی گرایش شهروندان تهرانی به دموکراسی پرداخته است. گرایش به دموکراسی با توجه به ابعاد فرصت‌های برابر اجتماعی- سیاسی، ...

 • مقایسۀ نسبت نوسازی و شریعت در ایران و مالزی در سدۀ اخیر 

  نعمتی‌زاده, نسیم؛ محدثی گیلوائی, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-09-23)
  شروع نوسازی در اوایل قرن نوزده میلادی در اکثر کشورهای اسلامی باعث واکنش نیروهای دینی و روحانیت در مواجهه با این پدیده شد و همین امر سبب شد که این کشورها در مقابل این اتفاق و راه‌های تعامل با آن واکنش‌های متفاوتی نشان دهند. ...

 • تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش متاهلان به‌ طلاق عاطفی (مطالعه موردی متاهلان شهر خرم‌آباد) 

  شاکرمی, عارف؛ قاسمی, زهرا؛ صدفی, ذبیح اله (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-09-23)
  پژوهش حاضر باهدف تبیین نگرش متاهلان به‌طلاق عاطفی به‌روش پیمایش از 400 نفر متاهلان شهر خرم‌آباد با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام گردید. چهار متغیر اعتماد اجتماعی، پای‌بندی به‌هنجارهای اجتماعی، مشارکت اجتماعی و عادت واره که ...

 • طبقه، فرهنگ و سبک زندگی (مورد مطالعه: فرهنگ و سبک زندگی «طبقه بالای» جامعه) 

  عزیزی‌مهر, خیام؛ پیری, صدیقه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-09-23)
  مقالة حاضر به مطالعة فرهنگ و سبک زندگی طبقة بالای ایران می­پردازد. در این مطالعه، طبقه با معیارهای اقتصادی شامل شغل، میزان درآمد، منطقة محل سکونت، نوع مالکیت و متراژ واحد مسکونی و نوع ماشین تعریف می­شود. این پژوهش با روش ...

 • سنخ‌شناسی زیارت؛ مطالعه‌ای در میان زایران حرم رضوی 

  پویافر, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-09-23)
  در جامعهشناسی ‌دین، مطالعه شاخص‌ها و گونه‌های دین‌ورزی و تجارب دینی اهمیت ویژه دارد. بر این اساس، تمایز بین گونه‌های مختلف زیارت و به‌بیان دیگر، سنخ‌شناسی انواع تجربه‌های زیارت، محور اصلی این مطالعه تجربی کیفی بوده‌است. ...