دوره 7, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مدرنیسم و شبه پاتریمونالیسم تحلیلی از دولت در عصر پهلوی 

  توفیق, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  نوشتار زیر خوانشی است از شکل گیری و تطور دولت در عصر مشروطه(دوران سلطنت پهلوی) بر اساس نظریه دولت پسااستعماری.پس از ارائه چهارچوب نظری ،تحولات ساختاری حاصل از انضمام نیمه استعماری ایران به بازار جهانی سرمایه داری و تاثیر ...

 • فرهنگ ملی ،فرهنگهای قومی-جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی 

  فکوهی, ناصر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  فرایند جهانی شدن در بعد غالب اقتصادی خود گویای تلاش زیادی برای یکسان سازیهای فرهنگی است که این یکسان سازی ها عموما از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه ایجاد می گیرند و از خلال آنها تلاش می ...

 • تحولات سیاسی جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر 

  رحم دل, منصور (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ ...

 • بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دوره قاجاریه 

  حاضری, علی محمد؛ رهبری, هادی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  مسئله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرایند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد.بر این اساس،سوال تحقیق تحت این عنوان "آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟" ...

 • سرچشمه های اجتماعی انقلاب اسلامی 

  پارسا, میثاق (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  تحقیقات عرضه شده درباره انقلابات عمدتا می کوشند تا در قالب یک چارچوب تحلیلی به درک شرایط بروز تحولات انقلابی و پیامدهای آن مددرسانند.در این راستا محققان مختلف با برگزیدن رهیافتهای گوناگون سعی در تقسیم بندی انقلابات و رده ...

 • نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی 

  قانعی راد, محمد امین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید یکی از اصلی ترین عرصه های ارتباطات در آموزش عالی و مهم ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می شوند.این پژوهش با روش پیمایشی و کاربرد ابزار پرسشنامه  مناسبات بین دانشجویان و استادید رشته های ...

 • مسیرهای محتمل در "عرفی شدن"ایران 

  شجاعی زند, علیرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-03-21)
  مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران" تلاش دارد تا با تعیین جایگاه بحث در ادبیات عرفی شدن،راه خویش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه های دیگر در این باب متمایز سازد.بررسی عرفی شدن ایران به مثابه یک فرایند محتمل،مستلزم ...