دوره 12, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • برآورد حجم بهینه نمونه در مدلهاى معادله ساختارى و ارزیابى کفایت آن براى پژوهشگران اجتماعى 

  قاسمى, وحید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-12-22)
  مدل‌سازى معادله ساختارى به عنوان یک روش چندمتغیره براى تجزیه و تحلیل داده‌ها، به‌تدریج در حال گسترش است. هدف اصلى از نگارش مقاله حاضر، علاوه بر معرفى عمومى‌ترین روش‌هاى برآورد حجم نمونه قابل قبول به لحاظ علمى (توان آزمون ...

 • تنبلى اجتماعى و عوامل مؤثر بر آن 

  جوادى یگانه, محمدرضا؛ فولادیان, مجید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-12-22)
  تنبلى اجتماعى از مواردى است که به ایرانیان نسبت داده مى‌شود و در سال‌هاى اخیر مورد توجه قرار گرفته است و نمودهاى آن نیز در جامعه ایران موجود است، از جمله پایین بودن بهره‌ورى کار، تعطیلات فراوان، اضافه‌وزن و کم‌تحرکى. علیرغم ...

 • بازنمایىهاى فرهنگى اتومبیل بهمثابه توسعه، ویرانى و عشق 

  قانعى راد, محمدامین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-12-22)
  اتومبیل در زندگى ایرانیان یک تاریخ فرهنگى کوتاه دارد ولى در عرض این مدت از یک کالاى نادر، اشرافى و لوکس به یک کالاى پرمصرف توده‌اى تبدیل شده است. اتومبیل در زندگى ما نه‌تنها با بدنه فلزین خود بلکه همچنین به صورت نشانه، ...

 • نظریهسازان پسامدرن جامعهشناسى در فرانسه : کالج جامعه شناسى، ادگار مورون، میشل مافزولى، برونو لاتور 

  راسخ, کرامت الله (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-12-22)
  اگر جامعه‌شناسی معاصر فرانسه را دقیق‌تر بررسی کنیم، نکته‌ای توجه ما را به خود جلب می‌کند، و آن تردید در بارة امکان دستیابی به درک نظام‌یافته از مفهوم جامعه است.[1] شک در بارة تصور از جامعه به منزلة تمامیت و ساختمانی متشکل ...

 • نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردمسالارانه دوره پهلوى 

  رحمت الهى, حسین؛ موسوى زاده, سید شهاب الدین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-12-22)
  موضوع این نوشتار نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردمسالارانه دوره پهلوى است. مسأله پژوهش این است که طبقه متوسط جدید نقش محورى را در ظهور و رشد مطالبات مردمسالارانه از جمله در دوره مورد بحث دارد. در مقام اثبات این مسأله و ...

 • سىودو واقعه برجسته انقلاب اسلامى در تهران 

  پناهى, محمدحسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-12-22)
  هدف این مقاله تعیین وقایع برجسته انقلاب اسلامى در شهر تهران بزرگ، از زمان شروع انقلاب جمهورى اسلامى ایران است. براى این هدف لازم بود زمان شروع جنبش انقلاب اسلامى و تحکیم و تثبیت نظام جمهورى اسلامى ایران، انواع وقایع انقلابى ...