دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • گفتمان های جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی 

  سبزه ای, محمد تقی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعهً اسنادی تهیه شده است، بررسی و تحلیل جامعه شناختی رویکردهای عربی به جامعهً مدنی است. این مقاله خود را به ادبیات جامعهً مدنی متمرکز می کند و بدین منظور، ابتدا سئوالا ت اساسی که ...

 • سرمایه اجتماعی جوانان در ایران 

  شیانی, ملیحه؛ موسوی, میر طاهر؛ مدنی قهفرخی, سعید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  تراکم 35 درصدی جمعیت کشور در گستره سنی 29-15 سال به عنوان جمعیت فعال جامعه یک مزیت نسبی است، اما چنانچه از این فرصت و مزیت به درستی استفاده نشود فرصت ها به تهدیدات جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاری و برنامه ریزی ...

 • فضا و نظریۀ اجتماعی 

  ابراهیمی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  نظریۀ اجتماعی، غالبا بدون توجه به تحلیل نظام‌مند مسألۀ فضا (مکان)، صورت‌بندی شده است. درنظرگرفتن فضا و تحلیل فضایی به عنوان عرصه‌ای بنیادین از پژوهش و تبیین اجتماعی را می‌باید از ربع آخر قرن بیستم به این سو جستجو کرد. هدف ...

 • گاندی، عدم خشونت و جنبش‏های اجتماعی 

  فیوضات, ابراهیم؛ تسلیمی تهرانی, رضا؛ دادگر, علی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  مقاله حاضر به معرفی افکار مهاتما گاندی به ویژه در باب عدم خشونت پرداخته  و ریشه های این تفکر را در اندیشه های شرقی و غربی جستجو کرده است. این مقاله سعی دارد تا تأثیر اندیشه‏های گاندی در باب عدم خشونت را بر جنبشهای اجتماعی ...

 • ­ دوتایی‌های جامعه‌شناسی دین 

  محدثی, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  این مقاله با هدف آشناسازی دانش‌جویان و دیگر کسانی که علاقه‌مند اند جامعه‌شناسی دین را اجمالا بشناسند، نوشته شده است. نویسنده بر مبنای تجربیات محدود خود در این حوزه، معتقد است که برای دانش‌جویان و دیگر مخاطبان ایرانی به‌خاطر ...

 • بررسی عوامل موثر بر هواداری افراد از تیم های فوتبال لیگ ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) 

  پارسامهر, مهربان؛ ترکان, رحمت اله (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  هدف اصلی این مقاله،بررسی عوامل تاثیر گذرا برهواداری دانشجویان از تیم های فوتبال لیگ ایران می باشد.روش تحقیق پیمایش و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند،به همین منظور،تعداد 232 نفر ...

 • شبکه‌های اجتماعی و رفتار رأی‌دهی جوانان در شهر مشهد 

  باستانی, سوسن؛ اعظم آزاده, منصوره؛ سلطانی, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-09-23)
  هدف تحقیق حاضر مطالعه عوامل موثر بر رفتار رأی‌دهی جوانان 29-18 سال شهر مشهد با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه‌های فردی است. از جمله اهداف این پژوهش آن است که نشان دهد نه تنها شرکت کردن و یا شرکت نکردن اعضای شبکه در انتخابات، ...