دوره 15, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟ 

  شیانی, ملیحه؛ صدیقی, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  شهروندی علاوه بر منزلت یا پایگاهی اجتماعی،  نقشی اجتماعی نیز می‌باشد که کنشگران برمبنای چگونگی درک و ایفای آن بر منزلتی که بستر عملشان بوده است تأثیر می‌گذارند. نقش شهروندی، مانند هر نقش اجتماعی دیگر، از هنجارهایی تشکیل ...

 • زنان و بازتولید پدرسالاری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) 

  قلی پور, سیاوش؛ امیری, نادر؛ تیزچنگ, مهسا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  مقاله حاضر در نظر دارد نحوة  مواجهة زنان شهر کرمانشاه با نظام پدرسالاری را در بستر حوزة خصوصی مورد بررسی قرار دهد. به‌این منظور سِیر زندگی آنان متاثر از آموزه‌های نخستین خانواده تا تثبیت نقش‌های آنان در قالب همسر-مادر، در ...

 • عوامل موثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان مطالعه موردی دانشگاه‌های (آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی) 

  باقری حیدری, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  تعاملات و روابط بین دانشجویان و استادان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ساختار اجتماعی علم به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان می‌باشد. عرصه‌های مختلف تعاملاتی ...

 • معرفی کتاب: تاریخ اجتماعی سینمای ایران 

  دین‌پرست, منوچهر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  تاریخ‌نویسی امری است سهل و ممتنع. شاید بتوان روایت‌هایی را پشت سر هم قرار داد و آن را  به‌عنوان تاریخ به مخاطب قبولاند اما کسانی هم هستند که تاریخ نگاری برای آنها "علم" است و کار خود را بر اساس مستندات و به‌طور روشمند ...

 • قرابت/ غرابت جامعه‌شناسی مردم‌مدار و حوزۀ عمومی (برداشتی نظری برای طرح روایتی «دیگر» از جامعه‌شناسی مردم‌مدار و کاربست آن در ایران) 

  صدیقی, بهرنگ (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  جامعه‌شناسی مردم‌مدار در ایران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ طرح این پرسشِ هنجاری از این بابت اهمیت دارد که جامعه‌شناسی مردم‌مدار در ایران مراحل اولیۀ صورت‌بندی را طی‌‌ می‌کند. اما پاسخ به این پرسش تا حد زیادی وابسته به ...

 • مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی 

  سراج‌زاده, سید حسین؛ قادرزاده, امید؛ رحمانی, جمیل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیر‌گرایی اجتماعی به مطالعه‌ی رابطة قوم‌گرایی و مذهب در میان کُردهای ایران بپردازد. روش شناسی پژوهش، کیفی است و داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری ...

 • گابریل تارد، تغییرات اجتماعی و ایدئولوژی 

  طاهری کیا, حامد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-12-22)
  این مقاله به بررسی مفهوم ایدئولوژی در اندیشه گابریل تارد می‌پردازد. تارد، در قرن 19، تفکر خود را در سنت فلسفی لایب‌نیتس و در رقابت با نظریه جامعه‌شناسی دورکیم دنبال می‌کرد. برونو لاتور جامعه‌شناسی تارد را «جامعه‌شناسی ...