دوره 14, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • کاربری فیس‌بوک و سرمایة اجتماعی مقایسه دانشجویان کاربر و غیرکاربر در دانشگاه تهران 

  موسوی, مرضیه؛ شیخی, محمدتقی؛ عطائی نژاد, نجمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه کاربری شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک و سرمایة اجتماعی می‌پردازد. گسترش تعاملات اجتماعی درفضاهای مجازی از سوی جوانان و دغدغه کاهش روابط و تعاملات و مشارکت اجتماعی آنان در دنیای واقعی مباحث گسترده‌ای ...

 • تبیین تفاوت‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی بر اساس نظریه فشار عمومی 

  علیوردی نیا, اکبر؛ خاکزاد, زینب (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو طی دو دهه گذشته به دلیل توجه به جنسیت از اعتبار قابل توجهی برخوردار شده است. بر اساس این نظریه علت تفاوت‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی را باید به فشارهایی مربوط دانست که زنان و مردان در زندگی ...

 • تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج) 

  نایبی, هوشنگ؛ محمدی‏تلور, ستار (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  این مقاله در پی نشان دادن تأثیر سبک زندگی در هویت اجتماعی است. چارچوب نظری آن استدلال نظری پیر بوردیو مبنی بر تعیین‏کنندگی سبک زندگی در ایجاد تمایز اجتماعی است. سبک زندگی شامل دو بعد مصرف فرهنگی و مدیریت بدن و به‌صورت ...

 • معرفی کتاب: فهم سیاست‌گذاری اجتماعی 

  فرضی‌زاده, زهرا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  مایکل هیل  استاد سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه نیوکاسل ، دانشگاه لندن  و دانشگاه برایتون  است. وی نویسنده کتاب‌های فراوانی درباره سیاست‌گذاری اجتماعی و بررسی فرایندهای سیاست‌گذاری است. کتاب فهم سیاست‌گذاری اجتماعی، یکی ...

 • پرابلماتیزه کردن گسست تاریخی کردستان ایران (تأملی بر شکاف پیشامدرن/ مدرن) 

  روحی, مراد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  اگر از چند مورد کار جدی صرف‌نظر کرده باشیم غالب نظریاتی که تاکنون به تاریخ ایران پرداخته‌اند، چه در سطحی ساده و چه در سطحی پیچیده‌تر، در لابیرنتی تودرتو از کش‌وقوس‌های شرق‌شناسانه سیر کرده‌اند. پارادایم‌هایی از این دست که ...

 • مطالعه برخی عوامل موثر بر بروز مقاومت دانش‌آموزان در برابر هنجارهای مدرسه بررسی دبیرستان‌های شهر تهران 

  حاضری, علی محمد؛ رضاپور, اسماعیل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع رابطه معلم- دانش‌آموز و میزان سرمایه فرهنگی بر بروز مقاومت دانش‌آموزان در برابر هنجارهای رسمی مدرسه می‌پردازد. بر اساس دیدگاه چپ گرایانی چون آلتوسر نظام آموزش و پرورش ابزار ایدئولوژیکی دولت ...

 • مردانگی در قاب نشانه‌شناسیِ اجتماعی مردانگی در عکاسی مطبوعاتی دهه‌های 50 و 60 خورشیدی 

  حسن پور اسلانی, محسن؛ صدیقی, بهرنگ (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-12-22)
  مردانگی، چند سالی است که به مسأله‌ای در خور توجه در مطالعات جنسیت تبدیل شده است. با توجه به این‌که این پدیده، امری متکثر، برساختی و تاریخی است، در فرهنگ‌ها و گفتمان‌های گوناگون، به شکل‌ها و شیوه‌های متفاوتی تجربه می‌شود. ...