دوره 14, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • حافظه جمعی قوم کرد و رابطه آن با نگرش به نظام هویتی (مطالعه موردی شهر بوکان) 

  کاظمی, کاظم؛ مصطفی پور, علی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-03-21)
  پژوهش حاضر به بررسی حافظة جمعی قوم کرد در شهرستان بوکان می‌پردازد. حافظه جمعی از مفاهیم نوظهور عرصه جامعه‌شناسی است که پیشینه پژوهشی چندانی در گروه‌های اجتماعی ایران ندارد. مسئله اصلی این پژوهش، درک چیستی و چگونگی برجسته ...

 • از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی - سیاسی گسترش آن در ایران 

  نجف زاده, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-03-21)
  این مقاله با نقد مطالعات هنجاری درباره موانع فراروی شکل‌گیری حوزه عمومی در ایران از منظری تاریخی این فرضیه را پیش کشیده است که همزمان با غرب و به‌ویژه انگلیس، حوزه عمومی در ایران نیز شکل گرفت؛ اما بر خلاف غرب که حوزه عمومی ...

 • جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران 

  رهبری, لادن؛ شارع‌پور, محمود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-03-21)
  این مطالعه نظریة حق به شهر هانری لوفور  را در شهر تهران به آزمون گذاشته و میزان کاربست‌پذیری آن را در زمینة اجتماعی- شهروندی ایران ارزیابی می‌کند؛ ضمن این‌که احتمال وجود تفاوت‌های جنسیتی در بهره‌مندی از حق به شهر را نیز ...

 • جنسیت و اتوبیوگرافی: ظرفیت‌های بدیل روایت تجربه زنانه 

  ذکایی, محمدسعید؛ توانای منافی, کیوان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-03-21)
  ژانر اتوبیوگرافی در معنای متعارف آن، بیش از هر چیز بر شیوه‌ها و رویه‌های مقبول در روایت داستان زندگی ناظر است. به این ترتیب که این ژانر، فرم‌های قاعده‌مند و مشخصی را در زمینة چگونگی قوام دادن داستان زندگی تشویق می‌کند و ...

 • مطالعه دگرگونی فرهنگی در سه نسل دانشگاهی (مطالعه موردی: اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌های تهران) 

  قانعی راد, محمد امین؛ ملکی, امیر؛ محمدی, زهرا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-03-21)
  نهاد علم و دانشگاه فرهنگ خاص خود را دارد که همانند سایر پدیده‌ها در گذر زمان تحولاتی داشته است. به‌نظر می‌رسد فرهنگ دانشگاهی ایران طی سال‌های اخیر تغییر کرده است. این پژوهش درصدد است تا دگرگونی فرهنگی در دانشگاه را بررسی ...

 • مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام 

  قادرزاده, امید؛ پیری, کامیار (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2013-03-21)
  طی چند سال اخیر خودکشی در میان جوانان آبدانان رشد فزاینده‌ای به‌خود گرفته است. توصیف تجربه و درک از خودکشی و جهان پدیداری و پیامدهای این اقدام جهت شناخت زیست جهان جوانان این منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. روش‏شناسی ...