دوره 18, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران 

  شکربیگی, عالیه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  خانواده‌ در دهه‌های اخیر با تغییر و تحولات گسترده‌ای مواجه است. این تغییرات با ورود عناصر مدرن سرعت بیشتری به خود گرفته و مسائلی را در برابر خانواده قرار داده است. این پژوهش با رویکردی جامعه‌شناختی به بررسی رابطه مصرف ...

 • مطالعه تاثیر کاربری در فیسبوک بر محرومیت نسبی و رضایت از زندگی 

  عبداللهیان, حمید؛ شیخ انصاری, مهین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  مساله‌ای که این مقاله به آن می‌پردازد به تاثیر کاربری در فیسبوک بر "محرومیت نسبی" و "رضایت از زندگی" کاربران فعال و غیرفعال فیسبوک مربوط می‌شود.  داده‌های تحقیق در دو مرحله و با روش ترکیبی جمع آوری شده اند.  در ...

 • داغ ننگ، کیفیت روابط اعضاء خانواده و سلامت روان خانواده زندانیان 

  اعظم آزاده, منصوره؛ مشتاقیان, مرضیه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طی دوران حبس، مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، به بررسی روابط بین داغ ننگ(متغیر مستقل)، کیفیت روابط اعضاء خانواده(متغیر واسط)، و عدم­سلامت روان اعضاء خانواده (متغیر ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی تاریخیِ شکل‌گیری حوزه عمومی دینی در عصر صفویه 

  سبزه‌ای, محمدتقی؛ امیری, نادر؛ کیوانی, ارسلان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعهشناختی چگونگی شکلگیری و دگرگونی حوزه عمومی دینی در عصر صفویه است. چارچوب نظری تحقیق، نظریه حوزه عمومی هابرماس است. روش این مطالعه جامعهشناختی تاریخی و شیوه جمعآوری اطلاعات مطالعه کتابخانهای ...

 • مرور کتاب: جهت گیری‌های آیندۀ توسعۀ اجتماعی (گردآوری و تدوین: جیمز میجلی و مانوهار پاوار) 

  ابراهیمی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  آیا می­توان ادعا کرد که توسعۀ اجتماعی[1] در مواجهه با مسائل اجتماعی کشورهای درحال­توسعه عملکرد درخوری داشته است؟ تفاوت­های بین­المللی شگرف در زمینۀ مراقبت بهداشتی، آموزش و مسکن در کنار دسترسیِ کاملاً نابرابر به خدمات اجتماعی ...

 • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای بهداشتی 

  چلبی, مسعود؛ سقاباشی نایینی, نیلوفر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  پژوهش حاضر کوشش می­نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف، با استعانت از الگوی نظری «ابرتابع رفتار»، تأثیر آرایش منابع (فرصت­ها)ی چهارگانه جامعه (در ابعاد مادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی) را بر رفتار بهداشتی افراد مورد بررسی قرار ...

 • تبارشناسی نظم تهرانِ امروز با محوریت نقش نهاد کمیسیون ماده پنج 

  دهقانی, آوا؛ توفیق, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2017-06-22)
  تهران شهری است که به طور مستمر تولید (یا بازتولید) می­شود، در این معنا، تهرانِ معاصر از زمانی آغاز می­شود که منطق جدیدی بر این فرآیند تولید حاکم شده است. در این‌جا به مطالعه تاریخ تهران از منظری تبارشناختی پرداخته شده­است ...