دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نظریه پردازی انقلاب ها اثر جان فورن 

  خلجی, عباس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  کتاب نظریه پردازی انقلاب ها علاوه بر پیش گفتار مترجم و مقدمه ویراستار،از دو بخش،شامل نه فصل تشکیل شده است و با واژه نامه انگلیسی -فارسی و فارسی-انگلیسی،کتابنامه و نمایه تکمیل گردیده است.مترجم محترم در پیشگفتار نویسنده اثر ...

 • کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی 

  جاویدی کلاته جعفرآبادی, طاهره (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  مقاله حاضر که حاصل پژوهشی فلسفی است،باز اندیشی در مفهوم دموکراسی،ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلی در کانون توجه قرار داده است.برای این منظور دیدگاه های متعدد درباره دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است.آنگاه به بررسی ...

 • ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان(مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران) 

  عریضی, فروغ السادات؛ وحیدا, فریدون؛ دانش, پروانه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  این تحقیق به دنبال بررسی اثر استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بر هویت جنسیتی است.به منظور بررسی این رابطه از نظریه "استفاده و التذاذ"و نظریه "هویت اجتماعی" جنگینز استفاده شده است.این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار ...

 • پژوهشی جامعه شناختی در زمینه عوامل موثر ب تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی(مطالعه موردی روستاهای زرین دشت) 

  وثوقی, منصور؛ فرجی, افراسیاب (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  پژوهش حاضر در هستان"زرین دشت" ازتوابع شهرستان دره شهر در بهار 1383 به صورت پیمایشی انجام گرفته است.هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مالکان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی و شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ...

 • ارائه یک الگوی مفهومی برای مسائل و انحرافات اجتماعی و راه حلهای کاهش آن در عسلویه 

  صادقی فسایی, سهیلا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  توسعه صنعتی و پیشرفتهای تکنولوژیکی در عسلویه مبناهایی را برای تغییر از یک جامعه کاملا روستایی  به یک جامعه صنعتی و شهری فراهم ساخته است.تغییرات وسیع منطقه که ناشی از پروسه صنعتی شدن می باشد،پارادوکس بزرگی را به دنبال داشته ...

 • جوانان،جهانی شدن و مهاجرتهای بین المللی:پژوهشی در میان نخبگان جوان 

  ذکائی, محمد سعید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  مهاجرت به عنوان تجربه ای از مصرف مکان و فضا راه حلی برای پر کردن فرصتهای زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان است که با انتخاب آن به دنبال ارتقای سرمایه های فرهنگی و انسانی خویش و حفظ تمایز خویش هستند.مقاله حاضر ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)

 • برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن 

  سراج زاده, سید حسن؛ جواهری, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-06-22)
  در این مقاله بر اساس این فرض که تحولات اقتصادی -اجتماعی معاصر ضروریتهای کارکردی جدیدی در نظام جنسیتی تقسیم نقش های اجتماعی و خانگی ایجاد کرده است و جریانهای فکری جدید ،نظام تقسیم نقشهای سنتی زن و مرد را به چالش کشیده است.اثر ...