دوره 12, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بررسى‌فرآیندبرچسب‌زنى‌به بیماران اچ اى وى(ایدز)وپیامدهاى آن (مطالعه موردى) 

  بهروان, حسین؛ نوغانى, محسن؛ عباچى, اعظم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-09-23)
  هدف این مقاله بررسى فرآیند و پیامدهاى اجتماعى برچسب در مبتلایان به اچ اى وى/ایدز در شهر مشهد مى‌باشد. روش تحقیق، کیفى و تکنیک آن، مطالعه موردى (سرگذشت‌پژوهى) مى‌باشد. جامعه مورد بررسى کلیه بیماران اچ اى وى یک مرکز درمانى ...

 • زنان، مزاحمت و واکنش : بررسى‌تجربه دختران دانشجودرباره مزاحمت‌هاى خیابانى‌و واکنش به آن 

  ایمان, محمدتقى؛ یوسفى, الهام؛ حسین‌زاده (کاسمانى), مرتضى (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-09-23)
  مزاحمت خیابانى یکى از اشکال ممنوع تبعیض جنسى علیه زنان است که عرصه عمومى را به محیطى ناامن و نامطلوب براى فعالیت اجتماعى آنان تبدیل مى‌کند. سکوت زنان در برابر این مزاحمت‌ها یکى از دلایل شیوع آن در جامعه قلمداد مى‌شود، از ...

 • بررسى تطبیقى شهروندى در دانشگاه علامه طباطبایى و دانشگاه آزاد اسلامى 

  شیانى, ملیحه؛ دالوند, طاهره (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-09-23)
  «حقوق شهروندى» از جمله مفاهیمى است که اخیراً در گفتمان سیاسى و اجتماعى جامعه رونق گرفته است. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادى‌هاى اساسى و عمومى جامعه بوده و اساسى‌ترین نیازهاى هر ملتى را در برمى‌گیرد. اگرچه شهروندى تنها شامل ...

 • تحلیل احساس اثرمندى سیاسى معلمان (مورد مطالعه: معلمان شهرستان نیشابور در سال 1387) 

  یوسفى, على؛ سلیمانى, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-09-23)
  احساس اثرمندى سیاسى داراى دو بعد درونى و بیرونى است. بعد درونى آن دلالت بر توانایى افراد در تأثیرگذارى بر فرایندهاى سیاسى و بعد بیرونى آن دلالت بر درک پاسخ‌گویى حکومت دارد. از ترکیب این دو بعد، چهار حالت عمده شامل دلگرمى ...

 • تبیین اعمال مذهبى: مدلى نظرى و آزمونى تجربى 

  طالبان, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-09-23)
  اعمال مذهبى در قالب مناسک و شعائر، به عنوان مشهودترین جلوه دین در جامعه، از اهمیت به‌سزایى براى جامعه‌شناسان برخوردارند. در تبیین اعمال مذهبى، تئورى‌هاى محرومیت، جامعه‌پذیرى مذهبى، و اعتقادات آموزه‌اى سه رویکرد نظرى عمده ...

 • آیا جنبش مشروطه آغازى دارد؟ خوانشى فوکویى از جنبش مشروطه و نقش روشنفکران در آن 

  صدیقى, بهرنگ (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-09-23)
  جنبش مشروطه از چه زمانى آغاز شد؟ آیا مى‌توان یک آغازگاه براى جنبش مشروطه تعیین کرد؟ کدام یک از نیروهاى اجتماعى فعال در بستر اجتماعى ایران جرقه این جنبش را زدند؟ این‌ها پرسش‌هایى است که در این مقاله به آن‌ها پرداخته مى‌شود. ...