دوره 12, 1,2

 

ارسال های اخیر

 • بررسى «عوامل اجتماعى» مؤثر بر «میزان همکارى» (مطالعه موردى مهندسان عضو کانون مهندسین شهر آمل) 

  ابراهیمى, قربانعلى؛ محمودى, کریم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-03-21)
  همکارى جهت بقاى سازمان‌ها و گروه‌ها از اهمیت قاطعى برخوردار است. اغلب مشاهده شده همکارى اخلاق، روابط اجتماعى و انسانى در کار، و در کارهاى پیچیده سطح بهره‌ورى و کیفیت را بالا مى‌برد. در همکارى تلاش دو یا چند نفر جهت رسیدن ...

 • جدى انگارى جرم و عوامل اجتماعى مرتبط با آن (مطالعه نمونه اى از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران) 

  سراج زاده, سید حسین؛ جعفرى, احمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-03-21)
  بررسى نگرش‌هاى عمومى در رابطه با جرایم و مجازات‌ها از دیرباز در کشورهاى غربى مرسوم بوده است. هدف اساسى این مطالعات آگاهى از نگرش مردم نسبت به جرایم و مجازات‌ها و ایجاد هماهنگى بیشتر بین این نگرش‌ها و قوانین کیفرى و نظام ...

 • جامعه دوران گذار و گفتمان پسااستعمارى تأملى در بحران علوم اجتماعى در ایران 

  توفیق, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-03-21)
  در این نوشتار، براساس تفسیرى نظرورزانه از بحران علوم اجتماعى در ایران به پرسش از این مسئله مى‌پردازیم که آیا رویکرد نظرى پسااستعمارى مى‌تواند، اگرنه در رفع، لااقل در طرح پروبلماتیک این بحران یارى‌رسان باشد؟ بحران علوم ...

 • بازخوانى ساختار نظام بهرهبردارى ارضى در کردستان قبل از اصلاحات ارضى 

  ایمانى جاجرمى, حسین؛ فتاحى, سروه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-03-21)
  این مقاله با فراهم آوردن همه روایت‌هایى که تاکنون از نظام بهره‌بردارى ارضى در کردستان قبل از اصلاحات ارضى سال 1342 ارائه شده، قصد دارد این قرائت‌ها را نقد کرده و نظام بهره‌بردارى از زمین در کردستان را خوانش مجدد کند و ...

 • هویت ایرانى در گفتار جوانان 

  سیدامامى, کاووس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-03-21)
  در این تحقیق با برساخته دانستن هرگونه هویت جمعى تلاش به عمل آمد تا درکى که جوانان تحصیل‌کرده از هویت ایرانى خود دارند تا جاى ممکن فهم و معرفى شود. برخلاف صاحب‌نظرانى که هویت ایرانى را با ارجاع به انواع خوانش‌ها از پیشینه ...

 • ابن خلدون در مقام تبیینگرى: پوزیتیویست یا تاریخ گرا؟ 

  جمشیدیها, غلامرضا؛ بقائى سرابى, على (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2011-03-21)
  این نوشتار به بررسى این معمّاى رایج در علوم انسانى و اجتماعى مى‌پردازد که آیا ابن‌خلدون در مقام تبیین‌گرى پدیده‌هاى کانونى دانش خود، پوزیتیویست است یا تاریخ‌گرا؟ در این راستا، ابتدا در قالب چارچوب مفهومى به بیان مشخّصه‌هاى ...