دوره 8, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • درباره جامعه‌شناسی مردم‌مدار 

  شاهرکنی, نازنین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  در دورانی به سر می‌بریم که جامعه‌شناسی بیش از پیش از دنیای مورد مطالعه‌اش فاصله گرفته است و نیازِ به آن‌چه من جامعه‌شناسی مردم‌مدار می‌نامم بیش از پیش حس می‌شود. مقصود من از جامعه‌شناسی مردم‌مدار آن علمی است که دغدغه‌اش ...

 • سیاست‌گذاری اجتماعی برای توسعه 

  ابراهیمی, مهدی؛ صادقی, علیرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  این کتاب تحولات نظری و عملی در عرصه سیاستگذاری اجتماعی را با نگاهی ویژه به اوضاع و احوال کشورهای جنوب مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل نخست (سیاست‌گذاری اجتماعی برای توسعه: ابعاد محلی، ملی و جهانی)، ضمن بازنگری و نقد ...

 • سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز 

  باستانی, سوسن؛ ساعی‌مهر, منیره (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  پژوهش حاضر به مقایسه سرمایه اجتماعی مهاجرین به شهر تبریز در چهار دوره زمانی (مهاجرین تازه وارد، مهاجرین دهه 70 ، مهاجرین دهه 60 و مهاجرین قبل از انقلاب اسلامی) پرداخته است. هدف تعیین نقش سرمایه اجتماعی شبکه (روابط قبل از ...

 • آینده جامعه قدسی: امکانات و چشم‌انداز اجتماعی ـ سیاسی دین در ایران پساانقلابی 

  محدثی, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  این مقاله شرایط اجتماعی ایران را در حالی‌که حدود بیست و نه سال از انقلاب می‌گذرد، بر مبنای تفسیری از جامعه مدرن و جامعه به نحو فزاینده در حال مدرن شدن مورد بحث قرار داده است و تناسب و هم‌خوانی آن را با نوع معینی از حضور ...

 • تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش 

  محمدی, اکرم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  جامعه‌شناسان علم بر اهمیّت ارتباطات به عنوان ساز و کار اصلی تکوین و تولید علم تأکید کرده‌اند و پیشرفت علم را بازتابی از نظام ارتباطی آن می‌دانند. ارتباطات علمی در درون سازمان‌های آموزشی و پژوهشی و نیز فراتر از مرزهای نهادهای ...

 • مطالعه تطبیقی ـ تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی 

  چلبی, مسعود؛ عظیمی, غلامرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  مقاله حاضر به بررسی رابطه تحولات سیاسی با اولین نوسازی (اقتصادی) در سه کشور ایران، چین و ژاپن می‌پردازد. این مطالعه به روش تطبیقی ـ تاریخی انجام گردیده است. زمان مورد مطالعه از سال‌های 1800 ـ 1920 را دربر می‌گیرد. سه رویداد ...

 • فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنان 

  ذاکر صالحی, غلامرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2007-03-21)
  پس از فراگیر شدن موج سوم مهاجرت نخبگان در ایران، از سال 1376 به بعد موضوع توسعه سرمایه انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان مورد توجه پژوهشگران، نویسندگان و مدیران جامعه ما قرار گرفت. این مقاله پس از طرح چهارده رویکرد ...