دوره 10, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • مخاطره، آسیب‌پذیری و زندگی روزمره 

  ابراهیمی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  تحولات اجتماعی گستردۀ جهان در دوران کنونی (جهانی‌شدن، تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، صنعتی‌شدن جنگ و تروریسم، چیرگی ارزش‌های مصرف‌گرا و...)، علاوه بر ایجاد تغییرات عمده در شیوۀ زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها، وظایف و کارکردهای ...

 • مناسبات دانش و سیاست در یک جامعه بیم زده: تأملی جامعه‌شناختی بر شکل‌گیری جوامع بیم‌زدهِ 

  توسلی, غلامعباس؛ ودادهیر, ابوعلی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  نظریه جامعه ریسک یا بیم‌زده یکی از با نفوذ‌ترین نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر است که اصول و شاکله شمار زیادی از تبیین‌ها، مدل‌ها و تحلیل‌های علمی را از رخدادهای محیطی و بوم شناختی گرفته تا وقایع و تحولات اجتماعی، ...

 • بررسی تجربه جامعه‌پذیری دانش‌آموزان سال اول و دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران و مقایسه آن با دو نسل قبل از خود 

  حاضری, علی‌محمد؛ شریفی, اسماعیل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  این مقاله به بررسی نحوه جامعه‌پذیری نسل جدید (دانش‌آموزان مقطع دبیرستان) و مقایسه آن با تجربه جامعه‌پذیری دو نسل قبل از خود می‌پردازد. با کنکاش در موضوعات و مسائلی مانند بحران هویت، گسست فرهنگی، شکاف نسلی، و مسائلی از این ...

 • تأثیر سواد، شهر نشینی، هزینه خانوار و درآمد و توزیع آن بر نرخ طلاق در ایران (یک تحلیل سری زمانی) 

  موسایی, میثم؛ مهرگان, نادر؛ گرشاسبی فخر, سعید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  این مقاله با استفاده از تحلیل سری زمانی طلاق به بررسی ارتباط بین طلاق و سواد، شهرنشینی،  هزینه خانوار ، درآمد و نحوه توزیع آن طی سال های 1385-1353  در سطح کلان در ایران می پردازد. ضرایب مدل های ارایه شده بر مبنای روش های ...

 • تحلیل جامعه شناختی بیماری قلبی و عروقی: مطالعه موردی شهر بوشهر 

  ساعی, علی؛ نامور, اکبر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  این پژوهش به تحلیل جامعه شناختی بیمارا ن قلبی و عروقی می پردازد ومساله آن ناظر بر افزایش بیماریهای قلبی و  عروقی در شهر بوشهر است. دستگاه نظری این مقاله براساس تئوری بوردیو، نان لین، کاکرهام  ساخته شده ...

 • بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان 

  نبوی, سید عبدالحسین؛ رضادوست, کریم؛ بهرامی نژاد, زهرا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  این مقاله به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان شهر دزفول می‌پردازد. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه‌های  تئوری شبکه، نظریه انسجام اجتماعی دورکهایم و مدل تاثیر مستقیم در قالب مدل برکمن- سیم استفاده شد. ...

 • تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران 

  عبداللهیان, حمید؛ حقگویی, احسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2009-12-22)
  این مقاله به مطالعه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه تهران و تأثیر آن بر میزان مشارکت سیاسی آنها، با استفاده از یک چارچوب نظری تلفیقی که شامل ملاحظات مفهومی "حوزه عمومی" هابرماس و الگوی سلسله مراتب ...