مرور مجله جامعه شناسی ایران بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 501

 • جامعه شناسی ادبیات 

  شادرو, محمد رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  تفسیر جامعه شناختی ادبیات فرزند نور چشمی علوم اجتماعی رسمی نیست.از هنگامی که ادبیات از دایره ی احکام خشک پژوهشی و قوانین متحجر تاریخی در باب لغت و نسخه شناسی پای بیرون نهاد تا به امروز تقریبا هر کس که دستی به قلم داشته به ...

 • تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی 

  ارشاد, فرهنگ؛ آقایی, داوود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 از نظر مطالعه جا به جایی جمعیت و در مقایسه با سایر استانهای کشور،جایگاه شایان توجهی داشته است.شکل غالب مهاجرت در کشورهای جهان سوم  مهاجرت روستائیان به شهرهاست که بیش تر طبق الگوی"مهاجرت ...

 • مواد مخدر:مسایل روش شناسی 

  سراج زاده, سید حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  مسئله ی مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یک مسئله اجتماعی عمده تبدیل شده و برنامه ی مبارزه با آن در دستور کار دولتها و مجامع بین المللی قرار گرفته است.مواجهه با این مسئله مزمن و پیچیده مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسئله است.در ...

 • عملکرد انجمنهای علمی در زمینه ی ترویج و توسعه ی علم و اخلاق 

  عبداللهی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است.منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه ی اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل ...

 • نگرش جوانان به حرفه و صنعت 

  فیوضات, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  جوانان در گذشته در حوزه ی حرفه و فن با انتقال فکر و پیشه اموزش می دیدند.حوزه ی مذکور متاثر از نظام استاد و شاگردی بود.جوانان در این عرصه ی زندگی پختگی را تجربه می کردند.زندگی خانوادگی،کاری و تفریح از یک وحدت نسبی برخوردار ...

 • گفت و گو با آلن تورن 

  نیک پی, امیر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  این کتاب آغازگر چیزی است که میوانم سومین مرحله از کارم بنامم.این کتاب که بین سالهای 1988 تا 1991 نوشته شد و در سال 1992 به چاپ رسید،نخستین کتاب از مجموعه ای است که امیدوارم ادامه یابد و حول درون مایه ی کلی سوژه دور می ...

 • یادی از غلام حسین صدیقی:بنیانگذار جامعه شناسی ایران 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-03-21)
  حافظه ی تاریخی جامعه ما همواره سرشار از عشق و ارادت و تکریم نسبت به بزرگانی است که با قلم و قدم و سخن و رفتار خود پوینده ی راه بهروزی و تحول خردورزی و تعالی جامعه بوده اند.در میان چنین فرهیختگانی که همواره مورد تایید و ...

 • بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی) 

  رئیس دانا, فریبرز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه ...

 • بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان 

  سخاوت, جعفر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان در سال 1380 در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای ...

 • نگاهی به مشکلات امار جرایم در ایران 

  اجلالی, پرویز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و امار جرم ارائه میدهد.سپس انواع امار جرم را معرفی کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت انها می پردازد.بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است.نتیجه این بررسی نشان ...

 • مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم 

  عبدی, عباس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است که در عین حال متضمن آسیبها و صدمات ...

 • آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان 

  چلبی, مسعود؛ رسول زاده اقدم, صمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  به نظر میرسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته،به خصوص در ایران،به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل تاکید اصلی ...

 • سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) 

  مشکانی, محمدرضا؛ مشکانی, زهراسادات (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  در این مقاله به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم.چارچوب نظریه این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای ...

 • یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910 

  عبداللهی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها ،روشها و حوزه های جامعه شناسیفبه ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی ...

 • نگاهی به مشکلات آمار جرایم در ایران 

  اجلالی, پرویز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-09-23)
  در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و امار جرم ارائه می دهد.سپس انواع امار جرم را تعریف کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت انها می پردازد.بقیه مقاله به بررسی وضعیت امار جرم در ایران اختصاص یافته است.نتیجه این بررسی نشان ...

 • یادمان رابرت کینگ مرتن 1910-2003 

  عبداللهی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-09-23)
  مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها،روش ها و حوزه های جامعه شناسی،به ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی، ...

 • مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم 

  عبدی, عباس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-09-23)
  مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات ...

 • آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان 

  چلبی, مسعود؛ رسول زاده اقدم, صمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-09-23)
  به نظر می رسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفتند ،به خصوص در ایران، به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل،تاکید ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-09-23)

 • سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان ( آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) 

  مشکانی, محمدرضا؛ مشکانی, زهراالسادات (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-09-23)
  در این مقاله به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم.چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای ...