نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorیعقوبی, فاطمهfa_IR
dc.contributor.authorجامی الاحمدی, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorبخشی, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:03:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:03:56Z
dc.date.available1399-07-09T01:03:56Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:03:56Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2017-09-21en_US
dc.date.submitted1396-06-30fa_IR
dc.identifier.citationیعقوبی, فاطمه, جامی الاحمدی, مجید, بخشی, محمدرضا. (1396). بررسی برخی عوامل مؤثر بر محتوی نیتروژن کلاله زعفران. پژوهشهای زعفران, 5(1), 100-110. doi: 10.22077/jsr.2017.605fa_IR
dc.identifier.issn۲۳۴۵-۳۸۶۹
dc.identifier.issn۲۳۸۳-۱۳۱۶
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22077/jsr.2017.605
dc.identifier.urihttp://jsr.birjand.ac.ir/article_605.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/191396
dc.description.abstractزعفران (Crocus sativus L.) به عنوان با ارزش­ترین محصول کشاورزی جهان بخش عمده­ای از صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محصولات صادراتی و به منظور ارزیابی روابط بین درصد نیتروژن موجود در کلاله زعفران و برخی عوامل مؤثر بر آن، مطالعه­ای در شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی انجام شد که در آن 48 مزرعه زعفران در سال زراعی 91-1390 مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد گل، نوع و میزان کود مصرفی از طریق پرسشنامه و درصد عناصر کلاله زعفران و ویژگی­های خاک از طریق نمونه­های گیاهی و خاکی جمع­آوری شده از مزارع سه بخش مرکزی، نیمبلوک و سده به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد نیتروژن کلاله زعفران به ترتیب با میانگین­های 92/2 و 65/2 درصد در سنین سه و پنج سال به­دست آمد. درصد نیتروژن کلاله زعفران بین مقادیر مختلف کود دامی و نیتروژنه مصرفی اختلاف معنی­داری نشان نداد. توابع برازش داده شده بین درصد نیتروژن موجود در کلاله زعفران با درصد ماده آلی خاک در تمامی سنین مورد بررسی و با درصد پتاسیم کلاله زعفران فقط برای سنین دو و سه سال بیانگر ارتباط خطی مثبت و معنی­دار بین آن­ها بود، در حالی که برازش رگرسیونی بین درصد نیتروژن کلاله زعفران با عملکرد گل و هم­چنین شوری خاک رابطه منفی را نشان داد. هم­چنین درصد نیتروژن کلاله زعفران با درصد فسفر آن در سنین دو و سه سال رابطه منفی و برای سنین پنج و هفت سال رابطه مثبت و معنی­دار را نشان داد. هرچند که میزان نیتروژن زعفران قائنات (با میانگین 79/2 درصد)در محدوده تعیین شده توسط سازمان بین­المللی استاندارد قرار داشت اما با توجه به روابط معنی­دار بین درصد نیتروژن کلاله با ماده آلی و شوری خاک باید، هم­چنان مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه امری ضروری و مورد توجه در این سیستم­های زراعی ­باشد.fa_IR
dc.format.extent2198
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه بیرجند- گروه پژوهشی زعفرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Birjanden_US
dc.relation.ispartofپژوهشهای زعفرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Saffron Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22077/jsr.2017.605
dc.subjectکیفیت محصولاتfa_IR
dc.subjectدرصد نیتروژنfa_IR
dc.subjectغلظت عناصرfa_IR
dc.subjectماده آلی خاکfa_IR
dc.titleبررسی برخی عوامل مؤثر بر محتوی نیتروژن کلاله زعفرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue1
dc.citation.spage100
dc.citation.epage110


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد