دوره 10, شماره 41

 

ارسال های اخیر

 • تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان 

  حسینی, مهکامه؛ عارفی, مژگان؛ سجادیان, ایلناز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  از آنجا که چشم­انداز زمان نقش تنظیم کننده اعمال انسان را داشته و بر فعالیتهای فردی، اجتماعی و روحی- روانی وی اثر دارد و پایستگی تحصیلی به توانایی دانش­آموز در غلبه بر مشکلات و موانع و چالش‌هایی که در زندگی تحصیلی بیشتر ...

 • تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان 

  برزنجه عطری, سید رحمت اله؛ خسروی, ملک تاج (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  هدف این تحقیق سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و رفاهی دولت است. این خدمات غیرسیاسی هستند و عمدتا شامل مسکن، تامین اجتماعی، مددکاری اجتماعی و آموزش می‌شود . هدف اصلی سیاست‌های اجتماعی ...

 • «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397) 

  الهی منش, محمد حسن؛ معصومی, مرجان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  پژوهش حاضر با عنوان«بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال در ورزشگاه آزادی است. هدف از پژوهش حاضر شناخت متغیرهای تاثیر گذار بر بروز رفتارهی ناهنجار است. روش تحقیق از نوع کمی وپیمایش ...

 • مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران 

  ملک رئیسی, نظر؛ مهرپورمحمدآبادی, حسین؛ عسگرخانی, ابومحمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  درنظام­های حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرف­کننده و اشخاص ثالث وارد می­شود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در ...

 • بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان 

  عابدینی بین کلائی, فرهاد؛ محمدپور, سارا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  با روند رو به رشد ابزارهای ارتباطی و تاثیر بلامنازع آن بر زندگی افراد به خصوص در دهه های اخیر و با راه اندازی و افزایش برنامه های شبکه های ماهواره­ای و شبکه های فارسی زبان، تغییر سبک زندگی مردم به سمت زندگی غربی و همچنین ...

 • حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی 

  سرحدی, زهرا؛ غمامی, سیدمحمدمهدی؛ حبیب زاده, توکل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  مالکیت به ویژه دو مقوله مالکیت و فردی و اجتماعی، از بحث برانگیزترین مفاهیم انسانی است. مالکیت فردی و اجتماعی در جوامع مختلف، ارزش متفاوتی دارند. جوامع غربی و سرمایه­داری، برای مالکیت فردی و جوامع سوسیایستی و کمونیستی برای ...

 • فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار 

  جعفری پورسانیج, زهرا؛ منطقی فسایی, علی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتیجه مقاله ها و پایان نامه های مربوط به سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی و نیز بررسی نظریّه های اجتماعی موجود در این زمینه پرداخته شده است که  از بین مطالعات بسیار ...

 • ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس 

  میرعابدی شیرازانی, سمانه سادات؛ حیاتی آشتیانی, کریم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  به‌منظور تعیین جایگاه سولرس در  جامعه و ادبیات معاصر فرانسه و تاثیر پسامدرنیسم به مثابه‌ی یکی از اصلی‌ترین الگوهای جامعه شناختی بر ساختار نوشتار او چه درزمینه‌ی رمانی و چه درزمینه‌ی جستاری، شناخت ویژگی‌های بارز آثارش ضروری ...

 • تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) 

  قائدمحمدی, محمدجواد؛ رسولی آزاد, دکتر محمدرحیم؛ جنتی, هدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-01-21)
  چکیده: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی بود. روش این پژوهش، توصیفی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل شهروندان منطقه 8 تهران به ...