نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقلی پور, سیاوشfa_IR
dc.contributor.authorزارع, معصومهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:01:40Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:01:40Z
dc.date.available1399-07-09T01:01:40Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:01:40Z
dc.date.issued2013-02-19en_US
dc.date.issued1391-12-01fa_IR
dc.date.submitted2013-02-11en_US
dc.date.submitted1391-11-23fa_IR
dc.identifier.citationقلی پور, سیاوش, زارع, معصومه. (1391). برنامه‏های توسعه و فضای شهری در کرمانشاه (1335 تا 1345). مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق), 19(2), 231-258. doi: 10.22059/jsr.2013.56535fa_IR
dc.identifier.issn1010-2809
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jsr.2013.56535
dc.identifier.urihttps://jsr.ut.ac.ir/article_56535.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/190602
dc.description.abstractاین مقاله تلاش می‌کند که تأثیر شرایط اقتصادی‌اجتماعی بر سازمان‌دهی فضایی در شهر کرمانشاه را مورد مطالعه قرار دهد. رویکرد نظری مقاله مبتنی‌‌بر نظریات شهری هانری لفور است. داده‌ها ازطریق تکنیک‌های مشاهده و بررسی اسناد گردآوری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برنامه‌های عمرانی سبب گسیختگی فضایی در روابط دیرینۀ شهرـ روستا شده‌اند، موضوعی که سبب جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهر و به‌دنبال آن تغییرات فضایی شگرفی شد. براساس سه‌گانۀ فضایی لفور، بازنمایی فضا مبتنی‌بر طراحی شهری «زیباشهر» هاوسمان بود. در این بُعد، منابع و امکانات و برنامه‌های رفاهی به طرزی نابرابر در سطح شهر توزیع شدند؛ به‌نحوی‌که فضای شهری به دو بخش مطلوب (جنوب) و نامطلوب (شمال) تفکیک شد و به‌دنبال آن، جدایی‌گزینی اقتصادی شکل گرفت. به‌لحاظ فضای بازنمایی نیز شهر ازطریق نمادها و استعاره‌ها و نشانه‌ها به دو بخش سنتی/مدرن و فقیر/غنی تفکیک شد و درنهایت، عمل فضایی افراد در درون این فضاهای دوگانه ازطریق مکان‌هایی نظیر خیابان/بازار‌ و رستوران/قهوه‌خانه بازتولید فضای اجتماعی حاکم بر شهر را ممکن ساخت.fa_IR
dc.format.extent939
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)fa_IR
dc.relation.ispartofSociological Reviewen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jsr.2013.56535
dc.subjectبازنمایی فضاfa_IR
dc.subjectتفکیک شهریfa_IR
dc.subjectطراحی شهریfa_IR
dc.subjectعمل فضاییfa_IR
dc.subjectفضای بازنماییfa_IR
dc.subjectگسیختگی فضاییfa_IR
dc.titleبرنامه‏های توسعه و فضای شهری در کرمانشاه (1335 تا 1345)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی وپزوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه جامعه‏شناسی دانشگاه رازی کرمانشاهfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد برنامه‏ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue2
dc.citation.spage231
dc.citation.epage258


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد