دوره 0, شماره 33

 

ارسال های اخیر

 • رابطۀ کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه‌ای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1386 ـ 1385 

  رضایی, فاطمه؛ احدی, حسن؛ پاشاشریفی, حسن؛ کریمی, یوسف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه‌ای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. برای اجرای این طرح ابتدا جامعۀ دانش‌آموزان مدارس دولتی شهر اصفهان مشخص و با ...

 • بررسی زمینه‌های پیش‌اعتیادی معتادان ومقایسۀ آن با افراد سالم غیرمعتاد 

  زینالی, علی؛ وحدت, رقیه؛ حامدنیا, صفر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده: به‌منظور بررسی تفاوت زمینه‌های مستعدکنندۀ اعتیاد در افراد سالم و معتاد از دو گروه مطالعه (معتادان) و مقایسه (افراد سالم) استفاده شد. آزمودنیهای شرکت‌کننده در پژوهش 400 نفر بودند که 200 نفر آنها را معتادان مراجعه‌کننده ...

 • رابطه خوش‌بینی و بدبینی با‌ سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان 

  آقایی, اصغر؛ رئیسی دهکردی, راضیه؛ آتش پور, سیدحمید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده             هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش‌بینی و بدبینی با‌ سلامت روان و ابعاد آن (نشانه‌های بدنی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی) و مقایسه رابطه خوش‌بینی و بدبینی با‌ سلامت روان در زنان و   مردان بزرگسال ...

 • تأثیر آموزش شیوه‌های رفتاری گروهی بر سازگاری 

  مظاهری, مینا؛ گلپرور, محسن؛ گلپرور, محسن؛ شایگان نژاد, وحید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده   هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شیوه‌های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع بود. بدین منظور از بین جامعه آماری این پژوهش (کلیه 66 کودک و نوجوان مصروعی که برای انجام معاین ه پزشکی از ابتدای ...

 • رابطه بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز 

  عسگری, پرویز؛ احدی, حسن؛ مظاهری, محمدمهدی؛ عنایتی, میرصلاح الدین؛ حیدری, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده : در این پژوهش رابطه متغیرهای شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. به‌منظور دستیابی ...

 • تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی ـ اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر در معرض خطر 

  نادری, فرح؛ پاشا, غلامرضا؛ مکوندی, فرزانه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  هدف این پژوهش تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی ‌ـ اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز بود. آزمودنی‌ها 60 دانش‌آموز بودند که به‌صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به ...

 • مقایسۀ شیوه‌های فرزندپروری والدین نوجوانان 

  کمیجانی, مهرناز؛ ماهر, فرهاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده   هدف از این پژوهش، بررسی شیوه‌های فرزندپروری در بین والدین دارای نوجوانان با اختلال سلوک [1] و والدین دارای نوجوانان عادی است. در انتخاب نمونۀ مورد مطالعه به دو روش نمونه‌برداری تصادفی [2] و نمونه‌برداری انباشته [3] ...

 • تأثیر بازی بر عزت نفس دانش‌آموزان (6 تا 11 ساله) 

  مددی زواره, سارا؛ کامکار, منوچهر؛ کامکار, منوچهر؛ گلپرور, محسن؛ گلپرور, محسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2007-06-22)
  چکیده   هدف کلی این پژوهش تأثیر بازی بر عزت نفس دانش‌آموزان (6تا11 ساله) نابینای آموزشگاه ابابصیر اصفهان بود. به همین منظور با اجرای یک تحقیق نیمه تجربی، از کلیه دانش‌آموزان پسر 6 تا 11 ساله نابینای مستقر در آموزشگاه ابابصیر ...