دوره 10, 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)

 

ارسال های اخیر

 • پیشنهاد الگو و روشی چندبعدی برای سنجش فساد در آموزشعالی 

  حسینی هاشم‌زاده, داود؛ فاضلی, محمد؛ محدثی گیلوایی, حسن (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2016-12-21)
  هدف اصلی مقالة حاضر پیشنهاد الگو و روشی چند‌بعدی برای سنجش فساد در آموزش‌عالی با تأکید بر فساد دانشگاهی است. پس از مرور مختصری بر پیشینه، ابزارها و شاخص­های مختلف سنجش فساد، به تشریح الگوی سنجش و روش پیشنهادی برای سنجش ...

 • انسجام اجتماعی، دانشجو و دانشگاه در ایران 

  زکی, محمدعلی (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2016-12-21)
  انسجام اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی و نیز نقطة آغاز تحلیل‌های جامعه‌شناختی است و تبیین و تحلیل آن یکی از بنیان‌های شکل‌گیری جامعه‌شناسی معاصر تلقی می‌شود. انسجام اجتماعی به چگونگی روابط بین فرد و جامعه می‌پردازد و معطوف به ...

 • نگرش دانشجویان درباب خانواده، زنان و جنسیت 

  کشاورز, خدیجه (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2016-12-21)
  نگرش دانشجویان به مقولاتی مانند خانواده، ازدواج، و رابطة بین دو جنس، به‌دلیل جوان‌بودن دانشجویان، فهم ما را از طرح‌های آیندة آنها برای زندگی ارتقا می‌دهد. امری که در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است. ...

 • تمهیدی برای پاسخ به این مسئله که: چه کسی می‌تواند به مسئله دانشگاه بیاندیشد؟ 

  بخشی‌نژاد, طاها (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2016-12-21)
  این مقاله قصد دارد تا با واکاوی مفاهیم تاریخی و بنیادین دانشگاه -از مفهوم افلاطونی آکادمی تا مفهوم دانشگاه کانتی- نشان دهد که (الف) چگونه این پدیده در تاریخ دانش بشری قوام‌یافته است؟ (ب) پدیده دانشگاه، ایده کدام‌یک از علوم ...

 • فلسفة دانشگاه عامه‌پسند: تبارشناسی مجادله‌های گفتمانی دانش 

  هدایتی, علی اصغر؛ زینالی اُناری, محمد (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2016-12-21)
  در سال­های اخیر، روند روبه‌رشد تحصیلات تکمیلی بازار مبادله‌ای، به‌خصوص در میدان‌های نزدیک به فضاهای دانشگاهی، پدید آورده‌است. تبلیغات گسترده و وسیع با جذب نیروی خدمات کامپیوتری مربوط به پایان­نامه­های دانشگاهی شروع و دست‌آخر ...

 • ویژگی‌های فرهنگی دانشجویان رشته‌های هنر (شناخت وضع موجود پیش شرط برنامه‌ریزی فرهنگی) 

  اسکندریان, غلامرضا؛ برغمدی, هادی (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2016-12-21)
  تحولات دهه‌ها‌ی اخیر، دانشگاه‌های ایران را با تغییرات و تحولاتی همراه کرده ‌‌است که در نتیجه‌ی آن تمرکز بر برنامه‌های فرهنگی از وزن و اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. ورود به حوزه‌ی برنامه‌ریزی فرهنگی، همانند هر حوزه‌ی ...