مرور دوره 6, 3-4 بر اساس تاریخ انتشار

 • مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد 

  عظیمی هاشمی, مژگان؛ شریعتی مزینانی, سعید؛ اعظم کاری, فائزه (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  شهر مشهد مهم‌ترین قطب زیارتی و کانون عمدۀ گردشگری مذهبی و زیارت در ایران است و به‌ویژه نزد شیعیان جهان نیز موقعیت ممتازی دارد و فضای کنش زیارتی سالانه میلیون‌ها زائر است. با عنایت به جایگاه سفرهای دینی و معنوی در گردشگری ...

 • متن فضایی زیارت امام رضا (ع) 

  سقایی, مهدی؛ نودهی, فرامرز؛ جوانبخت قهفرخی, زهره؛ طباطبایی, سید محمدباقر (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  زیارت به‌عنوان یک فرآیند اجتماعی دیرپا که در بطن جوامع انسانی ریشه دارد، با مکان مقدس که مقصد سفرهای زیارتی است در ارتباط قرار دارد. حرم مطهر امام رضا (ع) از جمله مکان‌های مقدسی است که هرساله میلیون‌ها زائر برای زیارت به ...

 • فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ رضایت از سفر 

  اکبری, حسین؛ قهرمان, آرش؛ مظهری, محمد (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است، شناسایی میزان رضایت گردشگران از خدمات ارائه‌شده است. نظر به آنکه نهادهای شهری همواره می‌کوشند برای گردشگران در مقاطع مختلف سال امکان حضور با اهداف ...

 • پدیدارشناسی تجربی زیارت امام‌رضا (ع) 

  یوسفی, علی؛ صدیق اورعی, غلامرضا؛ کهنسال, علیرضا؛ مکری‌زاده, فهیمه (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  زیارت دیدار خودخواستة اماکن مقدس است که ابعاد عینی و ذهنی دارد؛ بعد عینی زیارت متضمن نهادمندی و توجیه‌مندی است. در حالی که نهادمندی زیارت حاصل انجام مکرر عمل زیارت در چارچوب آداب و احکام معین مذهبی است، توجیه‌مندی زیارت ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد 

  فروغ‌زاده, سیمین؛ شریعتی مزینانی, سعید؛ دانایی سیج, مجید (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  مقالۀ حاضر با استفاده از نظریات کنش‌گرا و ساخت‌گرا به توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد می‌پردازد و نشان می‌دهد که عوامل موقعیتی- ساختاری از یک سو و متغیرهای ذهنی- ادراکی از سوی دیگر، ماندگاری ...

 • راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران درمشهد 

  قاسمی خوزانی, محمد؛ حیاتی, سلمان؛ کاظمی بی‌نیاز, مهدی؛ حجازی جوشقانی, محسن (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  چگونگی گذران اوقات فراغت به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی در کلان‌شهر مشهد، با توجه به قداست و اهمیت بین‌المللی این شهر، از جمله مسائلی است که نگاه ویژه‌ای را برای تدوین راهبرد و برنامه‌ریزی در این زمینه می‌طلبد. هدف این پژوهش ...

 • دوگانۀ زائر ـ سیاح در تجربۀ زیستۀ سه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی 

  اجتهدنژاد کاشانی, سید سالار؛ قوامی, نسرین‌السادات (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  مقالۀ حاضر به بررسی جامعه‌شناختی تمایزهای نظری میان دو مفهوم زیارت و سیاحت به‌عنوان دو نوع کنش اجتماعی و دو مفهوم دارای قرابت با سبک‌های متمایز زندگی می‌پردازد و دو پدیدۀ زائر و سیاح را به‌عنوان دو هویت گفتمانی مورد مطالعه ...

 • دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات 

  صدیق اورعی, غلامرضا (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  زیارت معصومین (علیهم‌السلام) در باور مذهبی ایرانیان جایگاه برجسته‌ای دارد و در پژوهش‌های انجام‌گرفته حضور میلیون‌ها زائر در مشهد دیده شده است. اما اغلب تحقیقات دربارۀ اقدام به سفر زیارتی است. این نوشتار به بررسی «نرفتن به ...

 • نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) مورد مطالعه: زائران اردو، عرب، آذری و انگلیسی‌زبان 

  حیدری چروده, مجید؛ همت آبادی, حمیدرضا؛ اکبری فریمانی, محمد (انجمن جامعه‌شناسی ایران, 2012-09-22)
  مقالۀ حاضر به منظور توصیف و تحلیل نیازهای فرهنگی زائران خارجی حرم رضوی در شهر مشهد انجام شده است. برای این هدف، نیازهای فرهنگی حیطۀ زیارت در پنج بعد عاطفی، اعتقادی، مناسکی، دانشی و پیامدی شناسایی شده و به روش پیمایشی در ...