مرور دوره 4, شماره 14 بر اساس تاریخ انتشار

 • بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار 

  رفیعی, مجتبی؛ حبیبی, معصومه؛ علی‌احمدی, علی‌رضا؛ موسوی, محمد؛ کرمانی, محمد (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
  پژوهش حاضر نتیجة تحقیق کیفی از نوع مطالعه‌­ای موردی­‌ است که در راستای شناسایی معضلات و ایرادات ساختاری موجود در شرکت نفت صورت پذیرفته است. بر این اساس نتایج استخراج­‌شده در مرحلة کیفی، حاکی از ضعف در نظام ارزیابی عملکرد ...

 • گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید 

  سالار, جمشید؛ ابوالفضلی, سید ابوالفضل؛ رحیمی, فرج‌الله (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر متقابل گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید شرکت‌های پذیرفته‌­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ...

 • طراحی الگوی شایستگی مدیریتی 

  خشوعی, مهدیه‌سادات؛ عریضی, حمیدرضا؛ نوری, ابوالقاسم؛ جهان‌بازی, افشین (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیریتی شرکت گاز استان اصفهان انجام شد. برای دستیابی به این هدف، با 15 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت گاز استان اصفهان که به روش هدفمند (با حداکثر اختلاف) انتخاب شده بودند، مصاحبه‌ای ...

 • گونه‌شناسی نقش سیاست‌های بهره‌وری منابع انسانی 

  شیرازی, علی؛ لاجوردی, سمانه؛ لاجوردی, مهناز (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
       براساس نظام ارزشی جامعه، بهره‌­وری منابع انسانی به­‌عنوان مهم­‌ترین و تأثیرگذارترین عامل در افزایش بهر‌ه‌­وری سازمان ‌‌می‌­باشد. هدف مقالة حاضر گونه­شناسی سیاست­‌های بهره­‌وری منابع انسانی است و اینکه ...

 • توسعة مدل هم‌راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات 

  عبدالوند, ندا؛ سپهری, محمدمهدی؛ برادران, وحید (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
  هم‌راستایی درجة تناسب و یکپارچگی بین راهبرد کسب­‌و­کار، راهبرد فناوری اطلاعات (IT)، زیرساختار کسب‌­و­کار و زیرساختار IT است. فاکتورهایی که بر هم‌راستایی راهبردی کسب­‌و­کار و فناوری اطلاعات تأثیر می‌گذارد در چندین مطالعه ...

 • شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

  موسوی حقیقی, محمدهاشم؛ ستوده, فیروزه (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
  این پژوهش رفتار سهام صنایع ملی مس ایران را در بازار بورس شبیه­‌سازی نموده و امکان پیش­بینی و تحلیل نوسانات آتی قیمت این سهم را برای سیاست­گذران و ذی­نفعان فراهم کرده  است. برای الگوسازی رفتار سهم، عوامل اثرگذار بر قیمت سهم ...

 • ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان 

  رامین‌مهر, حمید؛ ادراکی, محبوبه؛ توکلی, سیده سمانه؛ امجدی کیوی, میترا (انجمن مدیریت راهبردی ایرانIran Strategic Management Society, 2013-08-23)
  هدف این مقاله ارزیابی وضعیت و راهبرد الگوی دورکاری کارکنان دستگاه‌­های دولتی است. به‌­منظور جمع‌آوری داده‌­های مورد نیاز، تعداد 110 پرسشنامه درخصوص عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری از ستاد وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان ...