فناوری آموزش

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب. 

  قاسم تبار, سید عبدالله؛ مومنی راد, اکبر؛ صالحی, وحید؛ صالحی, راضیه (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2017-06-22)
  هدف کلی پژوهش حاضر اعتبارسنجی بیرونی الگوی ارائه شده برای تدریس مبتنی بر وب با تاکید بر نقش معلم است. الگوی ارائه شده بر اساس نظریۀ خود-تعیین‌گری و شامل سه مقولۀ اصلی (حضور اجتماعی، درگیر شناختی، و مدیریت) و نه خرده مقوله ...

 • بررسی تطبیقی برنامه آموزشی، فضاها و فناوری های نوین آموزشی در نظام آموزش معماری پنج دانشگاه برتر جهان 

  منشی, مریم؛ طاهایی, سیّد عطااله؛ میرشاهزاده, شروین (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: تعلیم و تربیت دردانشکده‌های معماری ایران با شیوه‌های نوین آموزشی در کشورهای پیشرفته صنعتی فاصله قابل توجهی دارد. شیوه‌های آموزشی ایران همچنان مانند دوران گذشته است که متأسفانه همگام با تغییرات عصر جدید پیش ...

 • تأثیر یادگیری تجربی مبتنی بر فناوری، بر تفکر انتقادی و درک مطلب زبان آموزان 

  صاحب الزمانی, سمیه؛ نعیمی, امین؛ حدادنارافشان, مهری (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: در جهانی که به لحاظ فناوری به‌سرعت در حال تکامل است، توسعه فردی به‌طور فزاینده‌ای، مورد توجه قرار گرفته است. این امر به نوبه خود، سیستم‌های آموزشی مسئول را واداشته تا آموزش مهارت‌های زندگی در قرن بیست و ...

 • طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مؤلفه‌ها 

  غفرانی, عاطفه؛ نارنجی ثانی, فاطمه؛ شاه حسینی, محمد علی؛ ابیلی, خدایار؛ پورکریمی, جواد (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: رویکرد یادگیری ترکیبی به معنای به‌کارگیری محیط یادگیری چهره به چهره همراه با ظرفیت‌های محیط الکترونیکی، شناخته می‌شود. این رویکرد، به دلیل مزایای چشمگیری که با جبران معایب دو محیط یادگیری حضوری و الکترونیکی ...

 • ‌تأثیر آزمون مبتنی بر بازی وار سازی بر اضطراب امتحان، علاقه و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی 

  نظری دوست, محمد؛ باقری, محسن (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف:‏‎ هدف پژوهش حاضر، بررسی ‌تأثیر آزمون مبتنی بر بازی‌وارسازی‌ بر اضطراب امتحان، علاقه و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه­­ ششم ابتدایی است.روش‌ها‌: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی و طرح ...

 • فراترکیب چارچوب جامع عوامل مؤثر بر قابلیت استفاده سیستم‌های مدیریت یادگیری 

  عبدلی, سمانه؛ نیلی احمدآبادی, محمدرضا؛ فردانش, هاشم؛ عسگری, محمد (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: سیستم‌های مدیریت یادگیری یکی از مهم‌ترین بسترهای آموزش مجازی هستند و قابلیت استفاده، مهم‌ترین ویژگی تعیین‌کننده کیفیت آن‌هاست. در تحقیقات انجام‌شده، عوامل مختلفی به‌عنوان عوامل مؤثر بر قابلیت استفاده سیستم‌های ...

 • تعیین عناصر الگوی آموزشی برای محیط یاددهی- یادگیری ارتباط‌گرایی 

  بخشی خیلگاوانی, ویسعلی؛ علی آبادی, خدیجه؛ نیلی احمدآبادی, محمدرضا؛ برزویان, صمد؛ دلاور, علی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: در سال‌های اخیر، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیای آموزش را تحت‌ تأثیر قرار داده است. چنان‌که به اذعان برخی صاحبنظران روش‌ها، الگوها و نظریه‌های قبلی یادگیری و آموزش قادر به تبیین یادگیری و آموزش در این ...

 • تأثیرآموزش الکترونیکی مبتنی بر پروژه (PBL) بر خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی 

  مقامی, حمید رضا؛ اسدی, فاطمه؛ زارعی زوارکی, اسماعیل (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: روش‌های سنتی تدریس، دانش‌آموزان را برای زیستن در قرن بیست و یکم آماده نمی‌کند. دانش‌آموزان در قرن بیست و یک باید فراتر از دانش اساسی در زمینه موضوعی حرکت کنند و دنبال موضوعات مهم‌تری مانند کسب مهارت باشند. ...

 • تأثیر رسانه های آموزشی الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی هندسه 

  عظیم پور, سهراب؛ واحدی, حسین (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: در سال­های اخیر پژوهش­های بسیاری به استفاده از فناوری و رسانه‌های آموزشی در آموزش، توجه کرده‌اند. این رسانه‌ها، هم دقت عمل را بهبود می­بخشند و هم سرعت یادگیری و انتقال مفاهیم را افزایش می‌دهند. با توجه به ...

 • تأثیر به‌کارگیری روش جیگسا در کلاس معکوس مجازی بر مهارت خودراهبری دانشجویان پزشکی 

  زنجانی, نسترن؛ میرمقتدایی, زهره سادات؛ رسولی, داوود (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: با توجه به ماهیت در حال تحول علوم پزشکی، لازم است دانشجویان پزشکی علاوه بر دانش حرفه‌ای، مهارت‌های یادگیری مادام العمر مانند خودراهبری را نیز کسب کنند تا بتوانند با پیشرفت روزافزون دانش در این حوزه همگام ...

 • ارائه‌ چارچوبی برای طراحی محیط ‏های یادگیری الکترونیکی و مجازی براساس اصول و معیارهای انعطاف‏ پذیری شناختی 

  کرمی, زهره (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: به‌منظور حل مشکل آموزش در حوزه‏ های پیچیده و بدون ‏ساختار، اسپیرو و همکارانش، نظریه‌ انعطاف ‏پذیری شناختی را ارائه دادند و در آن، از شکل‏های چندگانه‌ مدل‏های پداگوژیکی، تشبیه ‏ها و تمثیل‏ ها و نمایش ‏های ...

 • ابعاد سواد دیجیتال برای دانش‌آموزان دوره‌ ‌ابتدایی 

  قدردان, فاطمه؛ سبزه, بتول؛ اسکویی, یاسمن (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: در عصر دیجیتال، سواد فقط مهارت‌های فردی را در برنمی‌گیرد، بلکه شامل مجموعه‌ای از کنش‌های اجتماعی در فضای واقعی یا دیجیتال است که از فناوری‌های جدید و دیجیتالی برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند. بنابراین، ...

 • تأثیر یادگیری پروژه‌محور مبتنی بر فناوری بر توسعه واژگان انگلیسی و هویت اجتماعی فراگیران 

  پلاشی, لیلی؛ حدادنارافشان, مهری؛ انجم شعاع, لیلا (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: به سبب تغییرات در امر آموزش، یادگیری برخط به رویکردی غالب در آموزش تبدیل شده‌است. بین آنچه دانش‌آموزان در مدرسه فرا­­­می‌گیرند و آنچه برای حفظ بقای خود در دنیای واقعی نیاز دارند؛ فاصله‌ای است که برخاسته از ...

 • تأثیر آموزش نسخه موبایل نرم‌افزار متلب بر نگرش و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی 

  چلیات, زینب؛ رکابدار, قاسم؛ سلیمانی, بهاره (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: گسترش روزافزون آموزش مجازی و دسترسی هرچه بیشتر افراد به ابزارهای ارتباط ‌جمعی ازجمله تلفن همراه، سبب شد که این ابزار، به‌ منظور افزایش سهولت یادگیری و انتقال بهینه اطلاعات، مورد اقبال قرار گیرد. از آن‌جا ...

 • تأثیر آموزش معکوس بر مؤلفه‌های خودکارآمدی زبان انگلیسی در دانش‌آموزان پایه‌ دهم 

  جعفری, مسعود؛ حبیب زاده, عباس؛ تنها, زهرا (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف: آموزش معکوس یک راهبرد آموزشی یا یک الگو برای تدریس و یادگیری است که در آن ساختارهای سنتی و متداول فرایند یادگیری وارونه می­شود؛ یعنی در یک کلام آنچه پیش­تر به‌صورت متداول در کلاس درس انجام می­شد، به خانه ...

 • بررسی اثر بخشی «آموزش تفکر طراحی» بر توانایی طراحی آموزشی دانشجویان تکنولوژی آموزشی 

  طالبی, سکینه؛ نیلی احمدآبادی, محمدرضا؛ فردانش, هاشم؛ دلاور, علی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-09-23)
  پیشینه و اهداف:  تکنولوژی‌آموزشی به‌عنوان یک حوزه میان رشته ­ای، متأثر از پیشرفت­ های علوم، فناوری و بهره ­گیری از یافته­ های آنها برای تسهیل فرآیند آموزش و ارتقاء کیفیت یادگیری است. با هدف بهره­ گیری از تفکر طراحی به­ ...

 • ارزیابی شایستگی دانشجومعلمان آموزش زیست‌شناسی دانشگاه فرهنگیان با به کارگیری شبکه عصبی پیشخور هوش مصنوعی 

  گوهری, ویدا؛ کرامتی نوجه ده سادات, مرضیه؛ رمضانی ویشکی, فریبا (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-06-22)
  پیشینه و اهداف: آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی تولید دانش و علم در نیل به پیشرفت علمی و فرهنگی هر کشور توسط معلمان است و هرگونه ناکارآمدی در آن می‌تواند به چالش‌ها و مشکلات گسترده‌ای از منظر اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، ...

 • تأثیر گیمیفیکیشن (بازی وارسازی) بر ارتقاء سواد زیست محیطی دانش آموزان 

  احمدی, منیژه؛ نورانی, سیده فاطمه؛ حسینی, سپیده (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-06-22)
  پیشینه و اهداف: بحران ­های زیست محیطی تهدیداتی برای تمامی موجودات و تعادل طبیعت می ­باشند که ریشه آنها فعالیت انسانی است. بنابراین تغییر فعلی رفتار انسان از طریق آموزش، قادر به برطرف نمودن مشکلات زیست محیطی خواهد بود. هدف ...

 • تأثیر عوامل نهادی در به‌کارگیری یادگیری ترکیبی توسط اعضای هیأت‌علمی 

  بهرامی, فاطمه؛ نظرزاده زارع, محسن (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-06-22)
  پیشینه و اهداف: نهادها معمولاً فناوری‌های موردنیاز خود را از محیط پیرامونی خود وارد سازمان می‌کنند. بر این اساس، دانشگاه نیز به‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مهم، تحت تأثیر انقلاب الکترونیک و ظهور فناوری‌های جدید در محیط ...

 • چارچوب کل نگر برای ارزشیابی تلفیق فاوا در برنامه‌درسی دوره ابتدایی: یافته‌های پژوهش ترکیبی 

  حسینی, عباس؛ یوسف زاده چوسری, محمدرضا؛ سراجی, فرهاد (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییShahid Rajaee Teacher Training University, 2023-06-22)
  پیشینه و اهداف: مأموریت نظام آموزش وپرورش تبدیل دانش­ آموزان به‌عنوان شهروندان جامعه اطلاعاتی، متناسب با تحولات فناورانه است که بتوانند در آموزش، از امکانات و بسترهای به‌وجود آمده برای راهبری و هدایت فعالیت‌های روزمره و ...

View more