مرور دوره 21, شماره 6 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 17 از 17

 • مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی 

  قزلباش, زیبا؛ ذاکری نیا, مهدی؛ هزار جریبی, ابوطالب؛ دهقانی, امیر احمد (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  یکنواختی توزیع آب (CU) یک پارامتر مهم فنی در طراحی سیستم‌های آبیاری می‌باشد و مقدار آن تاثیر مهمی بر کیفیت و بازده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبیاری دارد. اندازه‌گیری CU در آبیاری بارانی ثابت از روی نتایج یک آبپاش منفرد با ...

 • امکان سنجی فنی و اقتصادی جمع‌آوری آب باران از سطح بام ساختمان‌ها (مطالعه موردی:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) 

  سعدالدین, امیر؛ بای, محبوبه؛ نعیمی, اصغر (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  کمبود آب شیرین در بعضی مناطق بحرانی جدی است. یکی از روش‌های کاهش اتکاء به منابع آب معمول، جمع‌‌‌آوری آب باران است. این مقاله به تحقیقی در خصوص روش‌های امکان‌سنجی اجرای سامانه جمع‌آوری آب باران از ‌بام ساختمان‌های دانشگاه ...

 • تحلیل تغییرات زمانی فرآیندهای هیدرولوژیکی کرت های کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلی 

  صادقی, سیدحمیدرضا؛ ظریف معظم, ملیحه سادات؛ میرنیا, سیدخلاق (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  امروزه مطالعه فرآیندهای هیدرولوژیکی سامانه‌های مختلف از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مدیریت منابع آب و خاک است. حال‌آن‌که مطالعه تغییرات زمانی فرآیندهای مختلف هیدرولوژیکی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با ...

 • تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی 

  جمشیدی اردکانی, زهرا؛ گلچین, احمد؛ پری زنگنه, عبدالحسین؛ زمانی, عباسعلی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  کرم‌های خاکی بخشی از زنجیره‌ی غذایی و چرخه‌ی تجزیه در خاک هستند که ویژگی‌های رشد آن‌ها به طور نامطلوبی تحت تأثیر آلودگی‌های خاک قرار می‌گیرد. با توجه به حساسیت کرم‌های خاکی به آلودگی، از آن‌ها می‌توان به عنوان شاخص زیستی ...

 • بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان 

  موحدی, نشاط؛ دهقانی, امیر احمد؛ ظهیری, عبدالرضا؛ اعرابی, محمد جواد (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  وقوع آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های پل یکی از دلایل اصلی تخریب آنها است. بنابراین پیش‌بینی عمق آبشستگی و ارایه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش آن ضروری است. یکی از روش‌هایی که اخیراً مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است، استفاده ...

 • مدیریت آبخوان دشت زرین‌گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی 

  مفتاح هلقی, مهدی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  چکیده دشت زرین¬گل با وسعت حدود 365 کیلومترمربع بخشی از حوضه¬آبریز گرگانرود در استان گلستان می¬باشد که عمده تغذیه آن از ارتفاعات البرز تأمین می¬شود. در حالی¬که در مناطق پرباران نظیر منطقه مطالعاتی، مسأله تعادل تقریباً ...

 • تدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوار 

  سیلاخوری, اسماعیل؛ اونق, مجید؛ سعدالدین, امیر (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  بیابانزایی یکی از بزرگترین چالشهای زیستمحیطی زمان حال به شمار میرود. هدف از این تحقیق ارائه برنامه مدیریت بیابانزایی بر اساس نقشه ریسک بیابانزایی میباشد. بعد از اینکه نقشه واحدهای کاری (رخساره ژئومورفولوژی) منطقه سبزوار ...

 • ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز 

  اژدری, خلیل؛ قربانی, هادی؛ رنجبریان, آتنا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  چکیدهمناسبترین روش کود آبیاری، آلودگی محیط زیست را به حد‌اقل می-رساند. این پژوهش بمنظور برآورد آب زهکشی و آبشویی فسفر باروشهای مختلف کود آبیاری، با کاشت پیاز در شاهرود صورت گرفت. دراین پژوهش 4 روش کود آبیاری در 3 نوع ...

 • تحلیل کانال‌های آبرفتی پایدار با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی 

  میر, رضا؛ عزیزیان, غلامرضا؛ بزرگمهر, رضا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  بهبود پیش‌بینی ابعاد کانال و شکل محتمل بستر بطوریکه بتواند دبی مورد نظر و بار بستر مربوطه را بدون تغییر قابل ملاحظه شکل و ابعاد کانال در طول عمر طراحی آن انتقال دهد، همچنان یک دغدغه برای مهندسان هیدرولیک و ژئومرفولوژیست‌ها ...

 • تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان 

  قدمی فیروزآبادی, علی؛ شاهنظری, علی؛ رائینی سرجاز, محمود (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  محدودیت آب از مهمترین عوامل بازدارنده تولید محصولات زراعی به شمار می‌رود، بنابراین انتخاب یک راهبرد بهینه و برتر برای استفاده از آب در شرایط کمبود آب ضروری است. به‌این منظور پژوهشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 ...

 • ارائه روابطی برای پیش‌بینی الگوی توزیع مجدد رطوبت خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی به روش آنالیز ابعادی 

  کریمی, بختیار؛ سهرابی, تیمور؛ میرزایی, فرهاد؛ آبابایی, بهنام (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  مدل‌سازی الگوی توزیع مجدد رطوبت بعد از زمان آبیاری و در نظر گرفتن این پارامتر در طراحی می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی محسوب گردد. در این مطالعه، آزمایش‌ها ...

 • پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان 

  پهلوان راد, محمدرضا؛ خرمالی, فرهاد؛ تومانیان, نورایر؛ کیانی, فرشاد؛ کمکی, بایرام (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  نقشه‌‌های خاک از منابع عمده اطلاعات برای مدیریت اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست هستند. استفاده از روش-های نقشه‌برداری رقومی باعث کاهش هزینه و صرفه‌جویی در زمان در مطالعات شناسایی خاک می‌گردد. روش نمونه‌برداری مکعب لاتین ...

 • پیش‌بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM) 

  پوررضا بیلندی, محسن؛ خاشعی سیوکی, عباس؛ صادقی طبس, صادق (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  مدل‌های داده محور از جمله ابزارهایی هستند که به منظور شبیه‌سازی در علوم مختلف استفاده می‌شوند. روش ماشین بردار پشتیبان به عنوان یکی از جدیدترین این نوع ابزارها اخیراً در علوم مرتبط با آب مورد توجه قرار گرفته است. در هیدرولوژی ...

 • ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از یک مدل فازی در آبخیز قرناوه گلستان 

  عرفانیان, مهدی؛ قهرمانی ساعتلو, پریسا؛ سعادت, حسین (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  آگاهی از میزان خطر فرسایش خاک در آبخیزها، امکان شناسایی نواحی بحرانی و اولویت¬بندی برنامه¬های مدیریتی و حفاظتی را فراهم می¬سازد. هدف از تحقیق حاضر، تهیه و اعتبارسنجی یک مدل فازی برای ارزیابی خطر فرسایش خاک در آبخیز قرناوه ...

 • بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر شیوه‌های مختلف کم آبیاری در دو الگوی کاشت 

  کیانی, علیرضا؛ صابری, علیرضا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  در شرایط کمبود آب استفاده از روش کم‌آبیاری و الگوی مناسب کاشت از گزینه‌های موثر در افزایش بهره‌وری آب محسوب می‌شوند. جهت بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و چند شیوه‌ کم آبیاری روی عملکرد، مصرف آب، کارایی مصرف و ضریب واکنش ...

 • مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف 

  مدرومی, فتح اله؛ امامی, حجت؛ آستارائی, علیرضا؛ خراسانی, رضا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  باتوجه به اهمیت کاربرد کود های آلی در بخش کشاورزی این تحقیق به منظور بررسی میزان معدنی شدن نیتروژن در کود-های آلی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. میزان رهاسازی نیتروژن در چهار نوع کود آلی ...

 • اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع 

  یار احمدی, جلال؛ رحیمی خوب, علی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2015-02-20)
  تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) یکی از پارامترهای لازم برای تعیین آب مورد نیاز و برنامه ریزی آبیاری گیاهان است. معادلاتی برای تعیین ET0 با استفاده از داده¬های دمای هوا ارائه شده است. در برخی از مناطق دنیا از جمله ایران، تراکم ...