دوره 18, شماره 34

 

ارسال های اخیر

 • بررسی و تحلیل جلوه‏ های خردگریزی در اشعار صائب 

  خاکپور, محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  تا پیش از روزگار صفویه عوامل متعدّدی نظیر مجادلات دامنه‏دار اشاعره و معتزلیان و شکست طرف‏داران خرد در مقابل اشعریان خردگریز، غلبة اقوام بیگانه بر ایران، اشاعة نظام خانقاهی، تأسیس ...

 • بررسی ویژگی‌های زبانی شعر ناب کودک در اشعار رحماندوست 

  صادق زاده, محمود؛ زارع بیدکی, مریم (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  پژوهشگران و صاحب‌نظران برای شعر ناب کودک امتیازات و مختصّاتی قائل هستند که بعضی از شاعران کودک با ویژگی‌های سبکی خود، بیش و کم بدان نزدیک شده‌اند. بررسی آثار شاعران کودک، برای تشخیص بیشتر این گونة شعر و تعیین جایگاه ...

 • نمادشناسی جامه‌های سرخ در ادب فارسی (از آغاز تا دورة مشروطه) 

  عرب, منصوره؛ کزازی, میر جلال الدین (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  همواره بخشی از فرهنگ و وهویّت هر جامعه‌ای در جامه‌های آن سرزمین نمایان است. گام‌هایی که برای شناخت جامه‌های ایرانی برداشته شده با پژوهش‌های باستان‌شناسی همراه بوده است و کمتر به ادبیّات و آثار ادبی که زبان ثبت تاریخ ...

 • کانی شناسی(جواهرشناسی) در دیوان انوری 

  اسکندری, امرالله؛ کهدویی, محمد کاظم (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  دیوان اشعار انوری، از سخنوران و دانشمندان نامدار سدة ششم، حاوی دانش‌های زمانة اوست. سخن‌سرای ابیورد، برای عرضة تصاویر تازة خود، به علوم رایج زمانه‌اش از جمله «کانی شناسی »، توجّه ویژه‌ای داشته و به نکات بسیاری از ...

 • بررسی مراتب تجلّی در میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص) از دیدگاه عرفا تا قرن هشتم 

  باقرزاده, هاشم؛ نوریان, مهدی؛ براتی خوانساری, محمود (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  موضوع این مقاله، بررسی دیدگاه‌های عرفا دربارة مراتب تجلّی با توجّه به قصّه‌های قرآنی میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص) است. خدا در حقّ موسی فرمود: «جاء موسی» و دربارة پیامبر گفت: «أسری بعبده.» عرفا با توجّه ...

 • «دفتر دلگشا» و تلمیحات شاه‌نامه‌ای آن 

  غفوری, رضا (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  «دفتر دلگشا» نام منظومه‌ای‌است از صاحب شبانکاره‌ای که آن ‌را در قرن هشتم سروده است. شاعر در این منظومه، تاریخ ملوک شبانکاره‌ را از آغاز پیدایش تا اوان حملة مغول به نظم درآورده‌است. او در آغاز و انجام منظومة خویش ...

 • شخصیّت‌پردازی دو‌وجهی در شاهنامة فردوسی ( با توجّه به تیپ شخصیّتی دوگانة شیدایی-افسردگی 

  زارع, محمد صادق؛ چراغی, رضا (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  اساطیر و باورهای کهن ایرانی متشکّل از ادیان و کهن‌باورهای اقوام متفاوتی است؛ از اینرو برخی شخصیّت‌های اسطوره‌ای در متون مختلف دارای چهره‌های متفاوت و گاهی متّضاد هستند. در برخورد این آراء مختلف، پیرامون برخی نمادها ...

 • اگزیستانسیالیسم شعری و نحوه تحقق آن با تمهیدات بیانی 

  روزبه, محمدرضا؛ دانیاری, کیانوش (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  فلاسفة اگزیستانسیالیست توجّه خاصّی به ادبیّات و از جمله شعر داشته‌اند؛ به‌طوری‌که برای آنان، شعر، شعرِ وجود است. شعر و زبان شعری محملی است که هستیِ هستندگان در کانون توجّه قرار می­گیرد و توجّه به هستیِ محض ...

 • بازشناخت حماسة شاه‌رخ‌نامه (سرودة قاسمی گنابادی) 

  اختیاری, زهرا (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  حماسة شاه‌رخ­نامة قاسمی گنابادی مثنوی­ای چهار هزار و هفت­صد بیتی است که در سال 950ق آن را سرود. موضوع آن شرح کشورگشایی­ها، شکارها، سفرها، عدالت ورزی‌ها و رشادت­های شاه‌رخ تیموری (850- 779) از بر تخت پادشاهی نشستن ...

 • ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی 

  مرجع زاده, سعیده؛ شریف پور, عنایت الله؛ امیری خراسانی, احمد (دانشگاه یزدYazd University, 2017-08-23)
  یکی از رذایل اخلاقی که همواره جوامع بشری در طول تاریخ به آن مبتلا بوده‌اند، ریا و تزویر است. ریای افرادی که هدفشان کسب نفوذ و اعتبار اجتماعی با ارائة شخصیّتی مقبول در نزد مردم است. جامی یکی از شاعران برجستة ادبیّات ...