نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعاشوری, نادعلیfa_IR
dc.contributor.authorتوکّلی, احمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:28:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:28:39Z
dc.date.available1399-07-09T00:28:39Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:28:39Z
dc.date.issued2014-05-22en_US
dc.date.issued1393-03-01fa_IR
dc.date.submitted2015-07-22en_US
dc.date.submitted1394-04-31fa_IR
dc.identifier.citationعاشوری, نادعلی, توکّلی, احمدرضا. (1393). خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره). دو فصلنامه کتاب قیم, 4(10), 153-174.fa_IR
dc.identifier.issn2251-6026
dc.identifier.urihttp://kq.meybod.ac.ir/article_574.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/178350
dc.description.abstractاحکام تکلیفی قرآن کریم به صورت خطاب¬های کلّی بیان شده است که معمولاً با ادوات ندا همراه است. خطاب نیز به مخاطب حاضر نیاز دارد. از سوی دیگر، احکام اسلامی برای تمام مردم و در همه ی زمان¬ها وضع شده است. بر این اساس، این بحث بین علمای اصول مطرح شده که حکم این نداها چگونه متوجّه غایبان نیز می¬شود‌ ـ به خصوص در مواردی که شبهه ی اختصاصِ حکم به حاضران وجود دارد ـ بعضی علمای اصول از طریق قاعده ی اشتراکِ احکام به این شبهه پاسخ داده¬اند و اکثر علمای اصول نیز معتقدند که حکم این خطاب¬ها مانند قضایای حقیقیّه، متوجّه افراد موجود و افراد مفروض الوجود است. امام خمینی(ره) ضمن ردّ نظریات مذکور، معتقد است که خطاب¬های قرآن از جنس قوانین عقلانی است که اساساً مخاطب آن افراد نیستند، بلکه کلّ جامعه با عناوینی مانند «النّاس» مورد خطاب واقع شده‌اند. بنابراین، ویژگی¬های فردی مانند علم و قدرت، شرط جعل تکلیف نیست، بلکه شرط مرحله ی امتثال و تنجّز تکلیف است. نتیجه این دیدگاه در بسیاری از مسائل اصولی ظاهر می¬شود. در باب علم اجمالی، تکلیف در هر حال در حق مکلّف منجّز است، حتّی در موردی که یکی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلا مکلّف خارج است و او قدرت ارتکاب را ندارد؛ یا در مورد صحّت عبادت مهمّی که با وجود فعلیّت عبادت اهمّ و ترک آن عبادت، انجام شده است.fa_IR
dc.format.extent712
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه میبدfa_IR
dc.publisherMeybod Universityen_US
dc.relation.ispartofدو فصلنامه کتاب قیمfa_IR
dc.relation.ispartofKetab-E-Qayyemen_US
dc.titleخطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آبادfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آبادfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue10
dc.citation.spage153
dc.citation.epage174


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد