دوره 10, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو 

  علی‌اکبری بابوکانی, احسان؛ شاکری, محسن؛ شاملی, نصرالله (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  با توجه به این‏که، با مرگ انسان بسیاری از حقوق وی قطع می‏شود و او تکویناً فاقد هرگونه اختیار و توانایی و تسلط نسبت به خویش می‏گردد و همچنین از جهت شرعی و عرفی رعایت احترام میت و حفظ حرمت او واجب می‏باشد، این سؤال پیش می‏آید ...

 • تقاص، سببی در سقوط تعهدات 

  سعادت مصطفوی, سید مصطفی؛ آزادداور, مهدی (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می­شود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می­آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون ...

 • بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی 

  مشهدی زاده, علیرضا (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏نمایند و متقاضی اجراء را که ...

 • آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) 

  بهرامی احمدی, حمید (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  قاعدۀ لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی و شاید مهم‌ترین این قواعد است. سؤالی که در این مقاله مطرحخواهد بود، این است که آیا قاعدۀ لاضرر بر عدم حکم نیز حکومت دارد؟ در این مقاله سعی شده است، تا به استناد مدارک قاعدۀ لاضرر، ...

 • منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید 

  توجهی, عبدالعلی؛ قربانی قلجلو, مهدی (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  قاعدة ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف(Ne(non) bis in idem)، امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بین‏المللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف ...

 • بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب 

  اسکینی, ربیعا؛ جعفریان, علیرضا (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  اصطلاح و ساختار حقوقی تبدیل تعهد میراثی از رومیان است، که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است ولی این نهاد سابقه‌ای در حقوق و فقه اسلامی نداشته. در حقوق ایران این نهاد در مادة 292 قانون مدنی ایران پذیرفته شده است، ...

 • مسؤولیت مدنی دولت 

  رستمی, ولی؛ بهادری جهرمی, علی (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2009-08-23)
  اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی ...