دوره 10, شماره 30

 

ارسال های اخیر

 • احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه 

  حمدالهی, عاصف؛ پورسید, بهزاد (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‏ها حکمی هست؛ مسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد از رحم جایگزین از افعالی است، که باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در این مقاله آن‏چه مورد تعقیب و نتیجه گیری ...

 • مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه 

  کوشا, جعفر؛ رضایی, رحمت‌اله (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  کلاه‏برداری مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. به کار بردن وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال از طرف او جزو ویژگی‏های خاص این جرم است. جرم کلاه‏برداری به شکل‌های مختلفی واقع می‏شود و قانون‏گذار به تناسب اهمیت ...

 • مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود 

  چوپانی, مهدی (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند و قوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات و جرم انگاری ...

 • بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین 

  مصطفوی, سید مصطفی؛ افشارنیا, طیب (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص تضمین وصول طلب بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند نمود. دست‏یابی به طرق و راه‏کارهایی جهت ایجاد تضمین برای بستانکاران همواره به ...

 • عزل وکیل 

  ایزانلو, محسن؛ میرشکاری, عباس (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  مادة 678 ق.م یکی از طرق ارتفاع وکالت را عزل موکل می‌داند. از مقایسه این ماده با مادة 186 و 954 ق.م این نتیجه حاصل می‏شود، که وکالت عقد جایز است. در کتب فقهی نیز رأی به جواز این عقد داده شده است. مادة 680 ق.م مقرر می‏دارد، ...

 • تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام 

  غلامی, علی؛ رحیمی, محمد مهدی (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  سیاست جنایی یکی از مهم‏ترین شاخه‌های علوم جنایی است، که بحث‌های مهمی را به خود اختصاص داده است. تعریف سیاست جنایی و ایدئولوژی‌های حاکم بر آن با گذر زمان دست‏خوش تغییرات اساسی و بنیادینی گردیده است و در هر دوره تعریفی کامل ...

 • بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری 

  موذن زادگان, حسنعلی؛ غلامعلی زاده, حسن (دانشگاه امام صادق علیه السلام, 2010-02-20)
  خصیصة کلی بودن قانون و گاه ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت قانون، ضرورت تفسیر را ایجاب می‌کند. قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز عاری از موارد فوق‌الذکر نمی‌باشند. در این مقاله به بررسی مواد این قوانین از حیث ...