8.1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک 

  اسدی رحمانی, هادی؛ کاری دولت آباد, حسین (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  کاربرد رو به افزایش نهاده­های کودی در اکوسیستم­های خاکی علاوه بر جوامع گیاهی می­تواند بر جوامع میکروبی خاک نیز اثرگذار باشد. مطالعات انجام شده در اکوسیستم­های طبیعی نشان داده است که افزایش کود­های نیتروژنی عموما ...

 • پایش تغییرات سطح اراضی کشاورزی تحت سیستم اگروفارستری در باغباغوئیه جیرفت 

  سودایی زاده, حمید؛ جبالی, عاطفه (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  سیستم­های اگروفارستری در پاسخ به افزایش تقاضای مواد غذایی و افزایش بهره­برداری مناسب از اراضی کشاورزی ایجاد گردیده است. حضور ردیف­های درختی در اطراف مزارع با ایجاد شرایط میکرواقلیمی ...

 • بررسی نقش اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در فراهمی عناصر غذایی کم‌مصرف در خاک 

  مرادی, ندا (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  فراهمی عناصر غذایی کم­مصرف در خاک و جذب آن­ها توسط گیاهان به ویژگی­های خاک (مانند مواد آلی، کربنات کلسیم و pH) و برهمکنش­های بین ریشه­های گیاه و ریزجانداران خاک بستگی دارد. زیست­فراهمی ...

 • بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب شور بر رشد رویشی نهال‌های خرما 

  علی حوری, مجید (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  شوری آب آبیاری یکی از مهم‌ترین عوامل محدود­کننده توسعه کشاورزی فاریاب در مناطق خشک و نیمه­خشک دنیا است. استفاده از آب‌های شور بدون رعایت اصول علمی و مدیریت مناسب، موجب افزایش شوری خاک و از بین رفتن حاصل‌خیزی ...

 • بررسی حاصلخیزی خاک‌های تحت کشت گندم دشت قزوین و ارائه راهکارهای ترویجی 

  شهابی فر, جعفر (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی به استفاده منطقی از کودهای شیمیایی وابسته است. شناخت جامع و دقیق حاصلخیزی خاک‌های تحت کشت ازجمله ابزارهای مهم در این زمینه است. در این مقاله مروری ...

 • محرک های رشد گیاهی، نقش آنها در فیزیولوژی گیاه، جذب عناصر غذایی و مقابله با تنش‌های محیطی 

  غفاری نژاد, سید علی؛ نورقلی پور, فریدون؛ غیبی, محمد نبی (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  بهبود کیفیت، پایداری سیستم کشت و کاهش هزینه­های تولید از اهداف کشاورزی نوین است. از طرف دیگر تغییرات اقلیمی در جهان و ایران سبب شده گیاهان زراعی با تنش­های مختلفی مواجه گردند. به­نظر می­رسد مواد محرک رشد گیاهی ...

 • بررسی تحقیقات کاربرد ورمی‌کمپوست در کشاورزی 

  امیدی, جلال؛ عبدالمحمدی, سمانه (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
  از یک­سو مصرف زیاد نهاده­های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست­محیطی، افت کیفیت محصولات کشاورزی، ایجاد ...

 • 8.1.1399 

  پدیدآور نامشخص (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)

 • ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور 

  زین الدینی, علی؛ سید جلالی, سید علیرضا؛ نویدی, میرناصر؛ ابراهیمی میمند, فاطمه؛ فرج نیا, اصغر؛ زارعیان, غلامرضا (موسسه تحقیقات خاک و آب, 2020-05-21)
    در راستای توسعه کشاورزی پایدار و حفظ منابع خاک، شناخت خصوصیات، تعیین پتانسیل تولید اراضی و استفاده از اراضی با توجه به خصوصیات آنها برای محصولات مهم زراعی ...