دوره 10, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • زمینه های درک رمز و نماد شعر معاصر عرب 

  ناظمیان, رضا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2006-11-22)
  تفاوت های مهم و اساسی شعر سنتی و شعر نو را می توان در مقایسه شعر الحمی،، از متنبی و شعر ٠ الوصیه،، از بدر شاکر السیاب که از پیشگامان شعر نو د رجهان غرب به شمار می ا ید، مشاهه ه کرد. وجود ابهام در شعر نو، جایگزینی لذت ساده ...

 • عمر الخیام او الخیامی فلسفته 

  نجفی اسداللهی, سعید (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2006-11-22)
  شهرت حجه الحق حکیم ابوالغتح )یا ابوحفص( عمر بن ابراهیم مشهور به خیام یا خیامی نیشابوری، فیلسوف و ریاضی دان و منجم و شاعر اواخر د وران قرن پنجم و اوخرقرن ششم هجری قمری تا مدتهای مدید محصر به ابعادعلمی او بوچانکه نخستین فردی ...

 • مبانی –نتایج 

  میرحاجی, حمیدرضا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2006-11-22)
  زبان جعبه اصرار امیزی است که دسترسی به درون ان و زدودن رموز و اسرار تنیده شده بر اطراف آن نیازمند توانابی ها و آمادگی های فراوانی است .ا یکی از معضلات بشر درگذشته و به خصوص امروز. یافتن مقاصد و نیات صاحبان سخن است. این ...

 • بحر اتشین شعر متنبی 

  منوچهریان, علیرضا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2006-11-22)
  ابوالطیب متنبی یکی از بزرگترین شعرای تازیان است و شاید هم بزرگترین آنان است. یکی از ویژگیهای سبکی شعر متنبی، ساختارهای پارادوکسی است. در این مقاله نگارنده پس از تعریف و توضیح پارادوکس در مقدمه، سخنی درباره پیچیدگی شعر متنبی ...

 • نظریه امام عبدالقاهر جرجانی 

  مرادی, محمدهدی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2006-11-22)
  این گفتار تلاشی است برای تبیین یکر از بنیادی ترین نظر یه های بلاغت و نقد ادبی: یعنی نظر یه نظم امام عبدالقاهر جرجانی . نویسنده برای رسیدن به این هدف به شرح موضوعات زیر پرداخته است: ١ ~ یکپارچه بودن و کلیت زبان و شعر ٢ ~ ...