مرور دوره 13, شماره 40 بر اساس عنوان

 • بررسی و تبیین ماهیّت علمی و معرفتی ادبیات 

  نوین, حسین (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  ماهیّت علمی ادبیّات، به عنوان تجلّی شهودی و روانی آدمی، تاکنون به طور کامل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. اغلب نظریه‌پردازان ادبی نیز آن را از منظر زیبایی شناختی و یا اخلاقی مورد توجه قرار داده، و گاهی نیز آن را در ...

 • تصحیح چند بیت عربی از قصاید ملمّع دیوان رشیدالدین وطواط بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود 

  یلمه ها, احمدرضا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  رشیدالدین وطواط یکی از دانشمندان بزرگ قرن ششم هجری و از ادبا و دانشمندان مشهور بلاغت در زبان عربی و فارسی است. تنها تصحیحی که از دیوان این شاعر صورت پذیرفته، تصحیح مرحوم سعید نفیسی است که در آذر ماه 1339 هجری در تهران به ...

 • جهان‌بینی سنایی 

  حائری, محمدحسن (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  سنایی غزنوی از شاعرانی است که با جهان‌بینی حکیمانه و دیدگاه عارفانة خود دربارة خلقت عالم و نقد نظریه‌های عرضه‌شده در این مفهوم، گام در عرصه سخنوری نهادی است. بی‌تردید شناخت جهان بینی وی ما را در دریافت اندیشه‌های دینی و ...

 • نمودهای گوناگون سوز هجران در ادبیات غنایی (سبک عراقی) 

  علافها, زهرا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  هجران بن مایة اصلی ادب غنایی است و توصیف لحظه‌های فراق و وداع؛ تصویرگری اشک و آه حاصل از این جدایی، از جلوه‌های پرجاذبة ادب فارسی شمرده می‌شود. به طور کلّی در ادبیات غنایی مضمون هجران به دو بخش وداعیه‌ها و فراق نامه‌ها - ...

 • هنر شاعری یا شاعر هنری (نگاهی به پیوند ادبیات و هنر در اشعار نظامی گنجوی) 

  طباطبائی, سیدمهدی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  این پژوهش با بررسی پیوند ادبیات و هنر، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که دلیل گستردگی این پیوند درشعرهای نظامی، به هنر شعر و شاعری برمی‌گردد - که قابلیت جای دادن سایر هنرها را در خود دارد - یا اینکه شاعر هنری به مانند ...

 • کاربرد گونه‌شناسی در تعیین اصالت نسخ خطی 

  کمائی فرد, سعید (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  «گونه شناسی» شناخت کاربردهای زبان فارسی است در حوزه‌های جغرافیایی و دوره‌های مختلف، و تطبیق آن با متون فارسی. با سنجش مقوله‌های مختلف زبانی و بیانی هر متن با متون دیگر می‌توان به مجموعه‌ای از هم خوانی‌ها دست یافت، که همین ...

 • کاظم تینا لارنس استرن ایرانی (نگاهی به پسامدرنیسم در آثار کاظم تینا) 

  تدینی, منصوره (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2009-08-23)
  کاظم تینا از اولین متفاوت نویسان ایرانی است که آثار اولیة او در دهة 1320 و آثار مطرح شدة او در این مقاله، در دهه‌های 1340 و 1350، یعنی تقریباً هم‌زمان با پیدایش اولین طلایه‌های پسامدرنیسم در جهان، به چاپ رسید. از آنجا که ...