دوره 23, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • سنجه‎های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی 

  الفت پور, محمدعلی (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه‌بندی مصالح حکومتی می‎تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح ...

 • ماهیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی آیة‌الله خامنه‌ای 

  نوری, عباس (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  سؤال اصلی مقاله این است که ماهیت دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیة‌الله خامنه‌ای(مد ظله‌العالی) چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل اسنادی استفاده شده است. برای شناخت صحیح و جامع از ماهیت هر مسأله‌ای ...

 • نقش دلیل حسبه در اثبات ولایت فقیه از منظر صاحب جواهر 

  امامی, سیدسعید (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  مسأله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر; برای اثبات ولایت ...

 • تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی 

  حسین نژاد, سیدمجتبی؛ منیری حمزه‎کلایی, حمیدرضا (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  بدون شک از راه‎های ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی، ترک نمودن خرید و فروش کالاهای خارجی و خرید و فروش لوازم و محصولات داخلی کشور است؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور و تحقق استقلال اقتصادی، در گرو خرید و فروش کالای ...

 • تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب 

  نارستانی, مهدی؛ زرقی, موسی (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  علم فقه با موضوع افعال مکلفین در یک تقسیم‌بندی به دو عنوان کلی فقه عبادات و معاملات تقسیم می‌گردد که در بیان فقها، تقلید در این دو حوزه هیچ تفاوتی نداشته و تعدد مرجعیت هیچ منعی ندارد. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، اینکه ...

 • واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی 

  کعبی, عباس؛ زروندی, حسین زروندی (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  در نظارت حکومت بر کارگزاران ـ که همگان بر لزوم آن اذعان دارند ـ در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی ـ مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ـ ...

 • جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد 

  ربانی, مهدی؛ حسینی, سیدابراهیم (<div style="font-size: medium; font-family: b lotus, lotus; color: #3366ff;"> <a href="http://www.majlesekhobregan.ir/">دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری</a> </div> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">مدیرمسئول</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید ابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سید هاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">قائم مقام سردبیر</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_hdr"><img class="arror" style="padding-left: 4px;" alt="ju" src="images/icon/bullet.gif">هیات تحریریه</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">صادق آملی لاریجانی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن اراکی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدهاشم حسینی بوشهری</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عسگر دیرباز</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">سیدابراهیم رئیسی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محسن قمی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کدخدایی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">عباس کعبی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمدعلی لیالی</td></tr> <tr><td colspan="2" id="td_edb_dtr" class="edbb_5">محمد یزدی</td></tr>, 2019-01-21)
  فقها برای جهاد شرایط، فروع و احکامی را ترسیم و به بحث درباره آنها پرداخته‌اند از جمله این مباحث نقش و جایگاه ولی فقیه و اذن او در جهاد؛ اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. از آنجا که این بحث، فرع و مترتب بر شرط حضور و ...