مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

ارسال های اخیر

 • مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران و افغانستان 

  هاشمی, سید مجتبی (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-08-22)
  تدلیس از جمله مباحث مهم و بحث برانگیز در بخش حقوق قراردادها است،  در حقوق ایران ، فقه امامیه ،  تدلیس را به ( فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی با یکی از جهات تراضی ) تعریف می کند واز عیوب اراده به حساب نمی اید. زیرا ...

 • تحلیل و نقد فقهی و حقوقی رویه اعمال ماده 79 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

  آتشی, علی (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-08-22)
  در ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده ...

 • بررسی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران با رویکردی بر حقوق آمریکا 

  محمدیان, مسلم؛ فتح اللهی, نوید (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-08-22)
  وضعیت حضور وکیل به عنوان حق مسلم متهم در تمام مراحل تحقیق از جمله اصولی است که در اسناد و توافقات بین المللی کما بیش مورد اشاره می باشد. از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف از جمله آمریکانیز چنین حقوقی پیش بینی شده است. در این ...

 • چالش‌های فراروی عملیاتی کردن طرح نماد در سنجه آموزه‌های پیشگیری 

  امامی احمدآباد, ساناز؛ احدی, فاطمه (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-08-22)
  کودکان و نوجوانان درصد قابل توجهی از جامعه آماری ایران را تشکیل می‌دهند، سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است. و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، برکوشش پژوهندگان و متخصصین امر در یافتن ...

 • بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی جرایم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-08-22)
  رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی از طریق مراجع مختلفی صورت می گیرد . به این نحو که مراجع رسیدگی کننده در نظام حقوقی ایران عبارتند از :)شورای حل اختالف ویژه ی امور پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،دادگاه عمومی و انقالب و سازمان ...

 • مطالعه تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق ایران و انگلستان 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-08-22)
  جرایم علیه امنیت ملی ، از جمله ، جاسوسی از جرایمی هستند که با شدت عمل مواجه می شوند. جرم جاسوسی ، جرم سازمان یافته و فراملی می باشد که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق سازمان یافته  و منابع انسانی در اختیار کشور یا ...

 • ا رز دیجیتا ل و جایگاه آ ن در ا یفا ء تعهد 

  بابائی, مهدی (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی یکی از روش های پرداختی است که در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته و دامنة کاربرد آن روز به روز گسترش می یابد. پول الکترونیکی ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین ...

 • آثار ادغام برانتقال تعهّدات درشرکت های سهامی 

  بابائی, مهدی (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  یکی از مهّم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکتها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهامداران، طلبکاران و بدهکاران غیر اقدامی که بر اساس آن « سهامدار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکتهای سهامی پیشقدم هستند. ادغام یعنی چند ...

 • تأثیرپذیری تجارت ونظامات قانونی ناشی ازآن پس ازشیوع جهانی کووید 19 

  بابائی, مهدی (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  شیوع و همه گیریِ افراد و جوامع مختلف در سطح جهان به ویروس کرونا یا همان کوید نوزده باعث بروز برخی تغییرات در نظم کارها شده از جمله اینکه کار از راه دور و نیز انعطاف پذیری در ساعات حضور کاری شرکتها و کارمندان آنها را ایجاد ...

 • تحقق لوث و اجرای قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات قتل در نظام کیفری ایران 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  قتل یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان است که از قدیم الایام توجه خاص بدان شده است . زیرا این جرم جان انسان که بزرگترین موهبت الهی به فرد است را می گیرد .برای اثبات این جرم مهم در نظام کیفری ایران دلایلی در نظر ...

 • تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین 

  محمدیان, مسلم؛ فتح اللهی, نوید؛ آرامون, مصیب (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  مطابق اصل 45.ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها ...

 • بررسی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق کیفری 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  روریسم سایبر ، اقدامی خشونت آمیز و مجرمانه می باشد ، که با اهداف سیاسی و براندازی حکومت ها یا صدمه زدن به آنها ارتکاب می یابد .در اینگونه عملیات و اقدامات نوک پیکان حمله به سمت حکومت است ولی در این میان تاسیسات و زیرساخت ...

 • نقش گردشگری در پیشگیری و ارتکاب جرم 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2021-03-21)
  گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی در دنیاست . گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .گردشگری مثل هر پدیده دیگری زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد . گردشگری می تواند به ...

 • تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین 

  محمدیان, مسلم؛ فتح اللهی, نوید؛ آرامون, مصیب (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  مطابق اصل 45.ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها ...

 • بررسی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق کیفری 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  روریسم سایبر ، اقدامی خشونت آمیز و مجرمانه می باشد ، که با اهداف سیاسی و براندازی حکومت ها یا صدمه زدن به آنها ارتکاب می یابد .در اینگونه عملیات و اقدامات نوک پیکان حمله به سمت حکومت است ولی در این میان تاسیسات و زیرساخت ...

 • کیفر گریزی از منظر سیاست جنایی قضایی؛ از تأملات نظری تا ملاحظات عملی 

  سماواتی پیروز, امیر؛ بیگدلی, حسن (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  کیفرگریزی به معنای گریز از کیفردهی یا کیفرگزینی توسط مقام قضایی و افتراق بین کیفر قانونی و قضایی و سیاست جنایی قضایی به مفهوم امروزی آن ناظر به چگونگی سامان‌دهی ساختار محاکم قضایی و به‌کارگیری نظام‌مند دادرسان است. لذا ...

 • نقش گردشگری در پیشگیری و ارتکاب جرم 

  گتوندی, شیوا (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی در دنیاست . گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .گردشگری مثل هر پدیده دیگری زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد . گردشگری می تواند به ...

 • مسئولیت معرفتی و سهل انگاری جنایی 

  سلیمانی, محمد؛ گرینبرگ،, الکساندر (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  به نظر می رسد که ما به طور متمایز معرفتی مسئول اعتقادات خود هستیم. ما غالباً یکدیگر را مورد بازخواست قرار می دهیم تا اعتقاداتی را که در اختیار داریم ، پاسخگو باشیم. ما این کار را با انتقاد از معتقدان دیگر به عنوان "ساده ...

 • جرم انگاری های ناظر بر نرم افزار های مجرمانه در حقوق ایران 

  ریکی جهان, سینا؛ بیگی, جمال (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  امروزه با توجه به وجود بیماری ویروس کرونا و انتشار جهانی آن و گسترش بیش از پیش ارتباطات مجازی از یک طرف و وجود تنش های داخلی و بین المللی در خصوص طرح های مختلفی از جمله طرح فاصله گذاری اجتماعی از طرف دیگر، می توان اهمیت و ...

 • نقدی بر حرمت اخذ جریمه دیرکرد وام 

  ربانی, حسن؛ موسوی, سید محمد صادق (دکتر رسول مظاهریUniversity of Isfahan, 2020-12-21)
  انعقاد قرارداد بین متعاقدین در قالب مشارکت های اقتصادی و اعطای تسهیلات ، به منظورسودآوری وگردش سرمایه های راکد در جامعه است و مطابق با بنای عقلا مشتری استفاده ازسپرده ها بایستی دارای اهلیت عرفی و قانونی باشد ، تا بتواند ...

View more