مرور دوره 11, شماره 2(پیاپی34,35) بر اساس عنوان

 • اثر توسعه سیستم عامل بر گسترش استفاده از برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند 

  معدنی پور, حسین؛ اصلی زاده, احمد (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  پژوهش حاضر به بررسی اثر توسعه سیستم عامل بر بکارگیری برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند که یکی از جدیدترین رسانه‌های حاضر و کانال‌های بازاریابی به شمار می‌روند؛ پرداخته است. به همین منظور برای فرموله‌کردن این اثر، با ...

 • بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه 

  مظفری, افسانه؛ مهرگان, علی (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  سلامتی اصلی‌ترین محور توسعه پایدار هر کشور محسوب می‌شود و همه افراد جامعه نیازمند آموزش مداوم در حیطه‌های مختلف سلامتی می‌باشند. آموزش مستمر با افزایش اطلاعات و آگاهی، زمینه تغییر نگرش را برای همه اعضای جامعه فراهم می‌آورد. ...

 • بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی 

  متانی, مهرداد (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  مطبوعات به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش بسیار مهمی در واداشتن حکومت به پاسخ‌گویی بر عهده دارند. به همین منظور هدف اصلی‌این پژوهش بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی ...

 • خبر به مثابه گفتمان؛ وانمایی واژگونه یا انعکاس بی‌طرفانه واقعیت؟ 

  میرفخرایی, تژا (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  اگر چهارچوب نظری مقاله "خبر به مثابه گفتمان " فرض شود، دیگر نمی‌توان به تحلیل گفتمان به عنوان ابزاری برای تحلیل متن نگاه کرد بلکه به خبر به عنوان گونه خاصی از ارتباطات و گفتمان در رابطه با مفاهیم فرامتنی در بر گیرنده آن ...

 • مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت 

  تلخابی علیشاه, علیرضا؛ حسینی دانا, حمید رضا؛ شعبانی صابر, داود (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  هدف کلـی از این پژوهش بررسی مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارتمی‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان بانک تجارت در شهر تهران در سال 1394 تشکیل می‌دهند. جهت برآورد با استفاده ...

 • نقش سامانه ارتباطی 137 در افزایش رضایت‌مندی شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد شهرداری تهران 

  خواجه نوری, نسترن؛ اسلامی راد, حامد (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  این تحقیق با هدف شناخت نقش سامانه ارتباطی 137 به عنوان یک رسانه نوین و پل ارتباطی میان شهروندان تهرانی و مسئولان شهرداری تهران در افزایش رضایت‌مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری تهران انجام شده است. روش این تحقیق پیمایش ...

 • نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند 

  فربودنیا, بابک؛ فرهنگی, علی اکبر؛ سلطانی فر, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهران, 2017-02-19)
  هدف از مقاله حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند می‌باشد؛ برای تعیین شاخص‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه: هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، ...