نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorShahcheraghi, Seyed Hosseinen_US
dc.contributor.authorRahimi, Hamid Rezaen_US
dc.contributor.authorLotfi, Marziehen_US
dc.contributor.authorAyatollahi, Jamshiden_US
dc.date.accessioned1399-07-09T00:03:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:03:50Z
dc.date.available1399-07-09T00:03:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:03:50Z
dc.date.issued2020-01-01en_US
dc.date.issued1398-10-11fa_IR
dc.date.submitted2018-10-14en_US
dc.date.submitted1397-07-22fa_IR
dc.identifier.citationShahcheraghi, Seyed Hossein, Rahimi, Hamid Reza, Lotfi, Marzieh, Ayatollahi, Jamshid. (2020). Can Other Herbal Drugs Affect Signaling Pathways in Glioblastoma Cells Similar to Curcumin?. Middle East Journal of Cancer, 11(1), 120-124. doi: 10.30476/mejc.2019.78654.0en_US
dc.identifier.issn2008-6709
dc.identifier.issn2008-6687
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30476/mejc.2019.78654.0
dc.identifier.urihttps://mejc.sums.ac.ir/article_45963.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/168987
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherShiraz University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofMiddle East Journal of Canceren_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30476/mejc.2019.78654.0
dc.titleCan Other Herbal Drugs Affect Signaling Pathways in Glioblastoma Cells Similar to Curcumin?en_US
dc.typeTexten_US
dc.typeLetter to the Editoren_US
dc.contributor.departmentDepartment of Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iranen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iranen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iranen_US
dc.contributor.departmentInfectious Diseases Research Center, Shahid Sadoughi Hospital, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iranen_US
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage120
dc.citation.epage124
nlai.contributor.orcid0000-0003-1399-5222
nlai.contributor.orcid0000-0002-9682-3284


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد