دوره 2, شماره 5

 

ارسال های اخیر

 • نقدهای هیوم بر تقریر مبتنی بر تمثیل دلیل نظم و ارزیابی پاسخ‌های استاد مطهری 

  یزدانی, عباس (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  یکی از رایج‌ترین تقریرهای دلیل نظم در اثبات وجود خداوند، تقریر مبتنی بر تمثیل است. تقریری که کانون انتقادهای کوبنده دیوید هیوم قرار گرفته است. اما از زمان طرح نقدهای جدی هیوم بر دلیل نظم، اندیشمندان خدابـاور زیادی در سنت‌های ...

 • وجودشناسی معقولات ثانی فلسفی (با نگاه به تفسیر «عروض ذهنی و اتصاف خارجی») 

  شانظری, جعفر؛ انشائی, مهدی (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  در شناساییِ معقولات ثانی فلسفی، عبارت سهل و ممتنع «عروض ذهنی و اتصاف خارجی» به کار می‌رود. این عبارت، بعد از ملاصدرا، در توضیح وجودشناسانۀ معقولات ثانی فلسفی در فلسفۀ اسلامی متداول شد. در دورۀ معاصر، استادان مطهری و جوادی ...

 • ردیابی مضمون رهایی‌بخشی سوبژکتیویته از فرانکفورت تا پاریس 

  مصباحیان, حسین (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  این مقاله به بررسی وضعیت فلسفی سوژه در اندیشۀ معاصر می‌پردازد. پرسش‌های اصلی آن بدین شرح است: 1) اصولاً مشکل یا مشکلاتی که فلسفۀ مدرن، از سوژۀ دکارتی تا صورت‌بندی کانتی از"ارادۀ رادیکال سوژۀ آزاد"، و تا سوبژکتیویتۀ هگلی ...

 • برون شدن از نتایج مشکل آفرین رویکرد کانت به مسئلۀ وجود در پرتو حکمت سینوی 

  موسوی کریمی, میرسعید (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  دیدگاه کانت درباره مسئلۀ وجود نتایج مشکل آفرینی به بار می آورد. مقالۀ حاضر با صورت بندی دو مشکل، که ابتدا در مقالۀ جِرُمی شِیفر (1962) توضیح روشنی یافت، و در این جا به ترتیب "مشکل تناقض“ و "مشکل بیهوده گویی“ نام گذاری می ...

 • واقعیت‌های نهادی از دیدگاه جان سرل 

  عبداللهی, محمدعلی؛ جان محمدی, محمدتقی (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  برخی از فیلسوفان تحلیلی معاصر در یک تقسیم­بندی کلی واقعیت­ها را به دو گونۀ طبیعی و نهادی تقسیم می­کنند. ویژگی اصلی واقعیت­های نهادی این است که متقوم به اعتبار جمـعی انسان­ها است. این واقعـیت­ها عمومـاً از صـورت­بندی قواعد ...

 • تعهد درون‌قاعده‌ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین 

  فلاحی, اسدالله (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  بسیاری از قواعد منطق قدیم نیازمند وجود موضوع هستند و این وجود موضوع را می‌توان یا در ساختار گزاره‌ها (محصورات چهارگانه) وارد کرد یا به عنوان مقدمه‌ای اضافی، جزئی از قواعد دانست. این دو رهیافت را «تعهد درون‌گزاره‌ای» و «تعهد ...

 • هوسرل ـ دریدا: جدال بر سر زبان 

  فتح زاده, حسن (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-08-23)
  به نظر دریدا، هوسرل برای بنا کردن پدیده‌شناسی به خلوص منطقی معنا نیاز دارد و این مهم را از همان ابتدای کار خویش با تفکیک نشانه‌های بیانی از نشانه‌های اخباری تضمین می‌کند. در بیان، قلمرو معانی افلاطونی به رسمیت شمرده می‌شود ...