مرور دوره 8, شماره 1 بر اساس عنوان

 • اخلاق در رسانه های دیجیتال: معرفی دیدگاه چارلز اس 

  برادران نیکو, محمدامین؛ موسوی, آرش (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  تأثیر رسانه­ های دیجیتال در زندگی امروزه سبب شده است تا اندیشمندان اخلاق تلاش کنند چهارچوب هنجاری مناسبی برای مواجهه با فناوری اطلاعات ارائه دهند. در این مقاله دیدگاه چارلز اس، به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر در این حوزه ...

 • ارزیابی آرمان توسعه‌ پایدار بر بستر تداوم جریان اصلی توسعه‌ پایدار در دستورکار 2030 

  اصغری, سید علی (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  در برنامه‌های توسعه‌ ایران به ‌نحو فزاینده جریان اصلی توسعه‌ پایدار الگوی حل بحران محیط زیست قرار گرفته است. به همین دلیل این مسئله قابل طرح است که آرمان توسعه‌ پایدار تا چه حد شایسته‌ پیروی است و آیا پیاده‌سازی کامل آن ...

 • تحلیل آسیب‏ شناسانه رهیافت پیش‏ الگوی تعاملی ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی 

  کریمی‏ گوغری, حمید؛ کرمی, غلامحسین؛ رضایی ‌مقدم, کورش (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  به دلیل نقش راهبردی و رسالت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی جامعه، برنامه‏ ریزی و بهره‏ گیری مطلوب از منابع و عوامل تولید ضروری به نظر می‎رسد. همچنین لازم به ذکر است که بازنگری و ارزیابی فعالیت‏ ...

 • حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی 

  نصراصفهانی, مهدی؛ شهسواری, قاسم؛ هادی پیکانی, مهربان (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  طی سال‌های اخیر پیشرفت‌ها در حوزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصلا‌حات در بخش عمومی ‌شده است. این اصلا‌حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات به دگرگونی سیاست‌ها، فرایندها و کارکردهای ...

 • رویکردهای نظری متفاوت به آسیب‌پذیری جامعه در برابر خطرات طبیعی 

  مهرآئین, مصطفی؛ کیانپور, سپیده (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  تاکنون، در ادبیات مربوط به آسیب­ پذیری جوامع در مقابل خطرات طبیعی، بر سه رویکرد یا پارادایم فکری تأکید شده است. دیدگاه نخست به خطرات طبیعی به عنوان «عمل خداوند» می­ نگرد و آن را یا نشانی از عقوبت خداوند در مقابل گناهان ...

 • مطالعات ارزیابی اثرات توسعه: ترویج علم در مدیریت محیط‌ زیست 

  کرمی, غلامحسین؛ رضایی مقدم, کورش (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها­ و پروژه‌های توسعه؛ پیامدهای مختلف مثبت و منفی دارند.­ ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی سعی دارد به شکلی روش­مند این پیامدها را پیش‌بینی و مدیریت کند. شناسایی و ارزیابی از عملکرد و اثرات ...

 • معرفی بسته برنامه های مربوط به آگاه سازی در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور 

  قدیمی, اکرم (انجمن ترویج علم ایران, 2017-08-23)
  ترویج علم از مباحث نوینی است که در سال‌های اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است. ترویج علم تلاش برای انعکاس اندیشه‌های علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند به عبارت دیگر فهم عامه از علم را ...